Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 24 januari 2013

Kleine boeren zijn de toekomst!

 Onze adjunct directeur Paul Wolvekamp mengt zich in de discussie over voedselzekerheid. Samen met Aad Kessler en Coen Ritsema schreef hij een artikel in ‘the Broker’, waarin hij betoogt dat het huidige (Nederlandse) beleid schadelijk is voor kleinschalige landbouw wereldwijd. Dat is heel jammer, want volgens de schrijvers kan juist kleinschalige landbouw enorm bijdragen aan mondiale voedselzekerheid in de toekomst. Wolvekamp: “Kleinschalige boerenbedrijven produceren minstens de helft van de wereldwijde voedselvoorziening, zorgen voor de meeste werkgelegenheid op het platteland en bieden een vangnet voor de lokale bevolking in tijden van economische crisis en tekorten.”

Prioritizing small scale farming

Lees meer over dit onderwerp