Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 28 oktober 2015

Kan de RSPO toekomstige bosbranden in Indonesië helpen voorkomen?

Al ruim twee maanden staan grote delen van het regenwoud op Sumatra, Kalimantan en andere Indonesische eilanden in brand. Elk jaar weer wordt bos in brand gestoken om plaats te maken voor palmolieproductie; Illegaal en volstrekt onwenselijk natuurlijk. Dit jaar slaat het vuur nog heftiger om zich heen dan normaal omdat de regentijd veel te lang op zich laat wachten. Gigantische rookontwikkeling - waar zelfs buurlanden Maleisië en Singapore veel last van hebben - ernstige ademhalingsproblemen en zelfs doden onder de eigen bevolking zijn enkele directe gevolgen. Paul Wolvekamp van Both ENDS is nauw betrokken bij de problematiek rond de palmolieproductie.

Duurzame palmolie

“Both ENDS was in 1997 één van de eerste NGO’s die aandacht vroegen voor het probleem van ongereguleerde uitbreiding van palmolieplantages en de achterliggende oorzaken. Vanuit de noodzaak om de problematiek rondom ontbossing, bosbranden en landroof aan te pakken werd de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) opgericht: een mondiaal initiatief dat gericht is op duurzame palmolie. Onder de leden van RSPO bevinden zich plantagebedrijven, handelaren, fabrikanten van consumentengoederen, de retail-sector, financiële instellingen, en milieu- en sociale NGO’s uit landen die palmolie gebruiken of juist produceren. De overkoepelede visie en het belangrijkste doel van de RSPO is de markt om te vormen en duurzame palmolie tot norm te maken.”

 

Zero-burning

Both ENDS is zelf sinds 2005 lid van de RSPO.“Ik ben ervan overtuigd dat de RSPO ook nu een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen illegale palmolieproductie en ontbossing.” Wolvekamp is lid van het bestuur van de RSPO, waar hij de achterban van sociale maatschappelijke organisaties vertegenwoordigt. Om bij te dragen aan de missie van RSPO heeft Both ENDS een aantal doelen vastgesteld: ervoor zorgen dat alle leden van RSPO zich aan de gemaakte afspraken houden, vooral over het naleven van ‘zero-burning’, het respecteren van landrechten en het beschermen van ecologisch waardevolle bossen en andere natuurgebieden. Om dat te doen, moet meer proactief worden samengewerkt met overheden en maatschappelijke organisaties in producentenlanden. Het is ook heel belangrijk dat de RSPO de verbinding met lokale organisaties versterkt, en Wolvekamp zet zich daar binnen de RSPO dan ook voor in. “Het gaat er om lokale maatschappelijke organisaties goed te informeren over de RSPO en over welke richtlijnen er gelden voor plantagebedrijven. We moeten lokale organisaties bij de missie van de RSPO te betrekken: als waakhond, als intermediair naar lokale dorpsgemeenschappen en als deelnemer in het besturen van de RSPO zelf. Lokale organisaties vervullen een cruciale rol bij het lokaal controleren van naleving van afspraken zoals we die als RSPO-leden onderling hebben gemaakt.”

 

Overheid ligt dwars

Terug naar Indonesië en de bosbranden daar: de RSPO probeert streng toezicht te houden op de naleving van het ‘zero-burning’-beleid door de eigen leden. WRI’s Global Forest Watch monitort in opdracht van de RSPO de situatie in Indonesië op plantageniveau via satellietbeelden. De RSPO laat ook de beschuldiging aan het adres van een aantal RSPO-leden van betrokkenheid bij illegale brandstichting nader onderzoeken. Een groot obstakel is dat de Indonesische overheid zelf de plantagesector bij lange na niet voldoende reguleert. Bovendien wil noch de Indonesische, noch de Maleisische overheid kadastrale gegevens en kaarten van plantages openbaar maken. Dat bemoeilijkt het werk van de RSPO aanzienlijk.

 

Zie hier een kort fragment van een interview met Paul Wolvekamp over de RSPO

 

Foto: CIFOR (flickr/creative commons)

Lees meer over dit onderwerp