Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 17 maart 2016

FMO’s opschorting van activiteiten in Honduras is slechts een eerste stap

Minder dan twee weken na de brute moord op Berta Cáceres, werd een tweede voorvechter van inheemse rechten in Honduras vermoord. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en de Finse ontwikkelingsbank FinnFund hebben naar aanleiding daarvan aangekondigd al hun activiteiten in Honduras op te schorten. Zij verklaren niet langer te zullen investeren in nieuwe projecten en hun betalingen in huidige projecten, waaronder Agua Zarca, te zullen opschorten.

Mensenrechtenverdedigers

Nelson García, die werd vermoord op 15 maart, was lid van COPINH en steunde inheemse Lenca-bevolking van de Río Chiquito gemeenschap die werd verdreven van haar land. García’s moord vond plaats minder dan twee weken na de moord op mede-oprichtster en leider van de COPINH Berta Cáceres. Zij is internationaal bekend vanwege haar strijd als prominent mensenrechtenactivist, die zij voornamelijk voerde om de rechten van de inheemse Lenca te beschermen tegen schadelijke ontwikkelingsprojecten. De protesten zijn vooral gericht tegen de  bouw van de Agua Zarca dam, een project dat onder andere door FMO en FinnFund werd gefinancierd.

 

De afgelopen jaren heeft Both ENDS de FMO steeds gewezen op de problemen rond Agua Zarca en andere controversiële projecten. Hoewel we verheugd zijn over deze stap van de investeerders, zijn verdere maatregelen dringend nodig om te voorkomen dat opnieuw mensenrechten geschonden worden, zowel in Honduras als daarbuiten.

 

Verdere stappen zijn dringend noodzakelijk

Allereerst zouden FMO en andere financiers zich permanent moeten terugtrekken uit het Agua Zarca project. Alleen volledige terugtrekking uit het project zou kunnen helpen om het geweld dat met het project gepaard gaat, te stoppen. De FMO zou een duidelijk signaal moeten afgeven aan de Hondurese autoriteiten en de rest van de wereld dat de aanhoudende mensenrechtenschendingen van de inheemse bevolking en de onderdrukking van mensenrechtenactivisten onaanvaardbaar zijn.

 

Bovendien moeten alle betrokken actoren, ook de FMO en de Nederlandse overheid, alles doen wat in hun macht ligt om de families van de slachtoffers, de leden van COPINH en alle andere mensenrechtenverdedigers die direct in gevaar zijn, met inbegrip van Gustavo Castro, te beschermen. Castro was bij Berta Cáceres toen ze werd vermoord en raakte gewond bij de aanval. Hij is de enige getuige van de moord en mag Honduras nog steeds niet verlaten om naar zijn eigen land Mexico terug te keren.

 

Om degenen die verantwoordelijk zijn voor deze vreselijke daden te berechten, moeten de FMO en de Nederlandse overheid de Hondurese regering dringend verzoeken een volledig en onafhankelijk onderzoek in te stellen, waarbij internationale mensenrechtenorganisaties worden betrokken en dat wordt gecoördineerd door de Inter-American Commission on Human Rights, zodat vervolgens alle daders vervolgd kunnen worden.

 

Voorkom verdere tragedies

Hoewel bovenstaande maatregelen onmiddellijke prioriteit hebben, moeten we blijven beseffen dat de situatie in Honduras helaas niet op zichzelf staat. Wat er is gebeurd op het grondgebied van de Lenca is al eerder gebeurd, gebeurt momenteel, en zal in de toekomst blijven gebeuren, zowel in Midden-Amerika als op andere plekken in de wereld. De recente gebeurtenissen laten wederom zien dat de huidige maatregelen die investeerders nemen om mensenrechten te waarborgen, verre van voldoende zijn.

 

Om nieuwe tragedies te voorkomen moeten de Nederlandse regering en de FMO hun volledige verantwoordelijkheid nemen en hun huidige beleggingsportefeuille en investeringsbeleid grondig herzien zodat ontwikkelingsdoelstellingen niet langer zwaarder zullen wegen dan mensenrechten. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat de rechten van de betrokkenen – in het bijzonder inheemse gemeenschappen - niet worden geschonden.  

 

Voor meer informatie:

Moedige voorvechtster van inheemse rechten Berta Cáceres vermoord! (5 March 2016)

Verklaring van FMO 

Finnfund reactie op FMO's verklaring

reactie van maatschappelijk middenveld op FMO  

 

Foto van Goldman Prize, bron: Living on Earth.

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp