Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 7 oktober 2014

FARN: hard werken mondt uit in rondetafelbijeenkomst

Wanneer er over ontbossing gesproken wordt, zullen de meeste mensen waarschijnlijk aan het Amazonegebied denken. Dit gebied is echter niet het enige wat lijdt onder de verontrustende gevolgen van grootschalige houtkap. Ook Argentinië kampt namelijk met ditzelfde probleem. Zo is er in de provincie van Salta sprake van het hoogste ontbossingstempo. Tussen 1998 en 2006 is het aantal verloren hectare bosgebied verdubbeld. De boosdoener? De Argentijnse landbouw, waardoor de natuur steeds meer moet plaatsmaken voor economische activiteiten.

De pineut: lokale gemeenschappen

Het kappen van tropisch regenwoud heeft negatieve gevolgen voor de lokale en inheemse gemeenschappen van Argentinië. Illegale houtkap is overigens ook een groot probleem geworden. De beoogde oplossing hiervoor kwam in 2007, in de vorm van de ‘Native Forests Act’. Althans, wat kan men anders verwachten van een wetsvoorstel dat ondertekend was met 1,5 miljoen handtekeningen? Onder deze eerste bosbeschermingswet van Argentinië vielen maatregelen om bosgebieden met inheemse gemeenschappen en kleinschalige boeren te beschermen, zoals onderzoeksstudies naar milieueffecten en openbare hoorzittingen. Helaas heeft de Native Forests Act tot op de dag van vandaag amper geleid tot zichtbare, positieve uitkomsten voor de lokale gemeenschappen. Door een gebrek aan effectieve controles en boetes is er sprake van illegale landontginning, houtkap, bosbranden en hercategorisering van eigendommen. In plaats van dat de lokale bevolking de vruchten plukt van deze wet, is zij juist de pineut.

 

FARN brengt maatschappelijke organisaties en overheid bijeen

De Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) is een organisatie die zich inzet tegen illegale ontbossing in Argentinië. Onlangs heeft FARN een multi-sectorale rondetafelbijeenkomst tussen maatschappelijke organisaties en overheids georganiseerd. Uiteraard staat FARN niet alleen in haar strijd tegen ontbossing. De Ecosystem Alliance, waarvan Both ENDS een partner is, heeft samen met FARN gewerkt aan twee rapporten over de situatie in de provincie Salta: Territorial planning of Native Forests in Salta en Native Forests in Salta are not in order. Deze zijn tijdens formele bijeenkomsten ingediend bij landelijke en provinciale autoriteiten, en hebben uiteindelijk bijgedragen aan de overtuigingskracht van FARN. Echter, hoewel de bijeenkomst zonder twijfel een succes was, is FARN nog steeds van mening dat de Argentijnse overheid zich niet voldoende inzet. Daarom gaat FARN gewoon door met lobbyen.

 

Wat doet Both ENDS dan?

Natuurlijk staat Both ENDS niet aan de zijlijn. Leonie Wezendonk: 'Both ENDS wil doorgaan met het steunen van FARN in de strijd tegen ontbossing . Dit willen we doen door Participatory Land Use Planning (PLUP) toe te passen, ook op meerdere gebieden. Met PLUP worden zogeheten community maps gemaakt, waarop de land- en eigendomsrechten van de lokale bevolking in kaart gezet worden. En door langdurig te overleggen met investeerders en lokale autoriteiten, kan Both ENDS samen met de gemeenschappen bepalen wat het beste is voor de lokale bevolking. Door empowerment geeft PLUP deze gemeenschappen datgene waar ze recht op hebben: het vermogen om te kunnen meebeslissen met wat er gebeurt met hun land en hulpbronnen.'

Lees meer over dit onderwerp