Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 13 september 2013

EBRD op weg naar exit investeringen in kolencentrales?

Afgelopen juni zagen we al dat de Amerikaanse president Obama opriep geen publieke steun voor buitenlandse kolencentrales meer te geven. De Wereldbank en de Europese Investeringsbank EIB volgden daarna snel met strengere criteria voor leningen aan energiebedrijven, die financiering van nieuwe kolencentrales nagenoeg uitsluiten.


Druk neemt toe, 16000 handtekeningen
De EBRD, waar ik me veel mee bezig hou, loopt op dit gebied nog flink achter. Bij de lopende herziening van haar energiebeleid wil de bank leningen aan vervuilende fossiele brandstoffen zoals kolen niet uitsluiten. De druk op de bank om ook kolencentrales te gaan uitbannen neemt toe. Dat werd duidelijk bij recente consultaties over het nieuwe energiebeleid in Belgrado, Istanbul en Moskou. In de Servische hoofdstad werd een petitie met ruim 16 duizend handtekeningen aangeboden, waarin de EBRD wordt gevraagd om uit fossiele brandstoffen te stappen en meer in hernieuwbare energiebronnen te investeren.


Coalitie tegen kolencentrales
Kort daarna zagen we sprankje hoop; de EBRD kondigde aan uit het 'Kolubara B project' te stappen, een omstreden kolenproject in Servië. Binnen de bank rommelt het dus. Dat bleek ook afgelopen week, toe president Obama samen met de leiders van de Scandinavische landen en IJsland een verklaring uitstuurde dat zij een coalitie gaan vormen tegen nieuwe publieke financiering van kolencentrales. Deze belangrijke aandeelhouders van de EBRD geven het goede voorbeeld. Je denkt als je dit allemaal leest wel eens: waar blijft Nederland bij het uitbannen van kolencentrales?

 

Huub Scheele

Lees meer over dit onderwerp