Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 18 januari 2012

Cassia Co-op slaat brug tussen kaneelboer in Indonesië en consument

'Wij geven openheid over prijzen aan boeren. We hoeven ons nergens voor te schamen,' zegt Patrick Barthelemy, oprichter van Cassia Co-op. Door tussenhandelaren uit de supply chain te halen, kan het Nederlands-Indonesische bedrijf kleine kaneelboeren in Kerinci, op Sumatra meer uitbetalen. Duurzame landbouw en zelforganisatie wordt door Cassia Co-op gestimuleerd, met hulp van de Communities for Change Alliance van Cordaid en Both ENDS.


Voucher
De boeren die aangesloten zijn bij Cassia Co-op krijgen naast de marktprijs een directe bonus van 500 roepia en een voucher die ze na de verkoop aan de afnemer na drie à vier maanden kunnen inwisselen tegen geld. De boeren krijgen dan 3% van de uiteindelijke verkoopprijs. 'Zo profiteren ze ook van de toegevoegde waarde door onze verwerking, verscheping en marketing,' vertelt Barthelemy tijdens zijn bezoek aan het kantoor van Both ENDS op 17 januari. 'Onze boeren kennen de exportprijs. Dat is uniek.' De kaneelboeren aangesloten bij Cassia Co-op hebben, anders dan bij veel andere exporteurs, een stem in de organisatie. Ook is er een trainingscentrum waar boeren informatie krijgen over de markt en de kwaliteitseisen die aan hun producten worden gesteld. 'Het is een simpel en praktisch systeem, waarbij we direct contact hebben met de boeren. Zo ontstaat een emotionele band.' Bovendien kan het bedrijf hierdoor de herkomst en kwaliteit van haar producten waarborgen en garanderen dat het geld daadwerkelijk terecht komt bij de boeren zelf.

100% Concept

Met steun van Both ENDS en Cordaid is een participatory value chain analysis uitgevoerd om van te boeren te horen wat het systeem hen oplevert. Cassiabomen, waar kaneel vandaan komt, groeiden van oorsprong niet in Indonesië, maar zijn lang geleden van China naar het land overgebracht. Inmiddels komt 85% van alle kaneel uit Indonesië. Het klimaat is er gunstig. De bomen kunnen echter pas na tien jaar gekapt worden. Naast bosbeheer is diversifiëring en afwisseling van gewassen dus belangrijk. Uiteindelijk kan de gehele boom zinvol gebruikt worden. 'Dit noemen we het 100% Cassia Concept,' zegt Barthelemy. Een gekapte boom levert naast kaneel van de bast, ook brand- en constructiehout, papierpulp en essentiële oliën op.

Certificering

De methode van Cassia Co-op is goed voor de boeren en het milieu. De biologische kaneel van Cassia Co-op is gecertificeerd door onder andere de Rainforest Alliance. Dat is ook bedrijfsmatig aantrekkelijk. Barthelemy: 'Certificering opent deuren naar afnemers en maakt het financieel interessant.' Om een betere marktpositie te krijgen, is het belangrijk dat het bedrijf groeit. 'We zijn bezig om het hout van de Cassiaboom ook van een keurmerk te voorzien en te exporteren,' vertelt Barthelemy enthousiast. 'Natuurlijk willen we ook het aantal deelnemende kaneelboeren sterk vergroten.'

Zelforganisatie

Maar uitbreiding lukt niet zonder organisatie van de boeren, benadrukt hij. 'We kunnen de kwaliteit en keurmerkeisen dan niet meer direct monitoren.' De organisatie van boeren verloopt echter moeizaam. 'Er is weinig ervaring met (zelf)organisatie en de boeren zien er zelf niet altijd het nut van in,' verklaart Barthelemy. Vanuit de Cordaid/Both ENDS alliantie wordt een programma gefinancierd om landgebruik en de organisatie te verbeteren. 'We zijn bezig zelforganisaties van kaneelboeren op te zetten of te verstevigen en maken gebruik van (netwerk)organisaties in de regio voor capacity building en om het principe op grotere schaal toe te kunnen passen,' vertelt Remi Kempers van Both ENDS. Volgens Barthelemy kan het model van Cassia Co-op ook ingezet worden bij de 'vermarkting' van andere producten in andere delen van de wereld: 'Het is een universeel principe.'

Voor meer informatie:

Cassia Co-op

Communities for Change Alliance

 

Foto: Cassia Co-opLees meer over dit onderwerp