Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 5 October 2011

Both ENDS steunt Stuart Hugo Jabini

Stuart Hugo Jabini, opgegroeid binnen de Saramakagemeenschap rondom de Surinamerivier, heeft zich met succes verzet tegen plannen van de Surinaamse regering om het bos kappen waarin zijn gemeenschap leeft. Namens hem heeft het Forest People Programme (FPP), een non-gouvernementele organisatie die opkomt voor de rechten van inheemse volken, een zaak tegen de Surinaamse overheid gewonnen aan het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten. Deze rechtbank verbood de plannen op het grondgebeid van het Saramaka volk te exploiteren. Dit resulteerde in een internationale doorbraak voor inheemse volkeren en stammen om aantasting van hun leefgebied te voorkomen.

 

Maar er moeten nog meer stappen worden ondernomen om de positie van Jabini's gemeenschap te versterken en de Surinaamse regering ervan te overtuigen om de rechterlijke uitspraak in de nationale wetgeving om te zetten. Hoewel de beslissing van de rechter wordt erkend in de hele wereld, zijn er maar weinig mensen in Suriname die weten wat er gaande is. Om meer invloed te kunnen uitoefenen en de communicatie met de achterban te verbeteren is hij onlangs lid geworden van het Surinaams Parlement. Jabini voert druk uit op de overheid, maar hij mist de financiële steun om zijn volk voor te lichten over hun nieuwe rechten en voor zijn campagne. Onlangs bracht hij een bezoek aan Both ENDS om te brainstormen over volgende stappen die genomen kunnen worden.

Jabini: "Onze voorvaderen hebben zich weten te bevrijden van slavernij en ontwikkelden zich tot autonome gemeenschappen. En nu wij: met succes hebben wij gevochten voor onze rechten en wettelijke erkenning om ons grondgebied zelf te kunnen besturen en beheren."

Foto: Vicente Franco/Courtesy of Goldman Environmental Prize

Lees meer over dit onderwerp