Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 6 maart 2012

Bedreigde meren in het Albertine Olie Rift in Oeganda

Was de ontdekking van olie in Oeganda in 2005 een zegen voor de arme bevolking of blijkt het eerder een vloek? Inmiddels is wel duidelijk dat oliedelving door corruptie en verkeerd gebruik van natuurlijke hulpbronnen een grote bedreiging vormt voor mens en milieu. Frank Muramuzi van de Oegandese organisatie NAPE was 28 februari te gast bij Both ENDS in Amsterdam om te verhalen van de bedreigde meren in het Albertine olie rift. Een aantal westerse oliemaatschappijen heeft een vergunning om in en rondom Lake Albert olie te delven, met als resultaat onder andere grootschalige erosie. De angst bestaat dat Oeganda door gebrek aan regulering en wetgeving op dat gebied, net als vele Afrikaanse landen ten onder zal gaan aan de strijd om olie. NAPE, Both ENDS, IUCN NL en Friends of the Earth zijn als leden van de Ecosystem Alliance actief betrokken bij bescherming van dit gebied.


Gevaren voor mens en milieu                                                                                  

Het Albertine rift heeft 's werelds grootste biodiversiteit omdat het ligt op het grensgebied tussen oosterse en westerse levenssoorten. Het gebied rondom Lake Albert voorziet in het levensonderhoud van vier miljoen mensen, door de oliewinning wordt visserij van de lokale bevolking bedreigd en door erosie zijn de gebieden minder bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Mensenrechten worden op grote schaal geschonden en de bevolking moet vaak gedwongen plaats maken voor oliemaatschappijen.


Weinig transparantie                                                                                              

Oeganda kent zeer duidelijke wetten die moeten zorgen voor de bescherming van natuurgebieden. Toch zijn door de overheid veel concessies gedaan aan oliemaatschappijen voor het delven van natuurlijke hulpbronnen. Noch de overheid, noch de oliemaatschappijen verstrekken informatie over hun plannen en over de winst die het hen oplevert. Het probleem ligt dus voornamelijk bij het bestuur van het gebied. Volgens Frank Muramuzi kan dit opgelost worden met behulp van de zogenaamde 'Negotiated Approach' die door Both ENDS en haar partners ook al in eerdere gebieden wordt toegepast. In deze benadering gaat het er vooral om dat de lokale bevolking een stem krijgt aan de onderhandelingstafel, zodat ze haar eigen ideeën over een juist beheer van het gebied naar voren kan brengen. De overheid steekt hier echt een stokje voor door NGO's te verbieden de lokale bevolking te informeren, hier zijn zelfs sancties aan verbonden.


Zoutdelving in Katwemeer                                                                                       

Het Katwemeer, iets ten zuiden van Lake Albert, wordt bedreigd door de zoutmijnbouw: het meer is in een paar jaar tijd in omvang afgenomen van 7 naar 3,5 km. De omliggende gemeenschappen zijn afhankelijk van de zoutmijnbouw maar zij hebben het meer te intensief gebruikt waardoor de oevers kaal zijn en omgeven worden door veehouders en zoutlagen. Het is niet de bedoeling van NAPE om de lokale bevolking hun inkomsten te ontnemen maar om hen te leren hoe ze beter met het gebied om kunnen gaan.


Interventie                                                                                                                   

NAPE heeft een actieplan opgesteld om de schadelijke gevolgen voor mens en milieu in de regio van het Albertinemeer terug te dringen en duurzamer gebruik te promoten. De organisatie doet dat door documentaires en publicaties te publiceren, overheid en oliemaatschappijen te betrekken bij het welzijn van de lokale bevolking en rechtszaken tegen overtreders van mensenrechten te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt NAPE lokale gemeenschappen bij campagnes voor een beter milieu, bijvoorbeeld voor het planten van bomen op de oevers. Tot slot organiseert NAPE bijeenkomsten en trainingen voor de lokale bevolking, en heeft zij de 'Sustainability School' opgericht om lokale bevolkingsgroepen te leren hoe ze zelf op een duurzame manier profijt kunnen hebben van de natuur om hen heen. Both ENDS ondersteunt deze initiatieven en zal NAPE zoveel mogelijk blijven ondersteunen.

Lees meer over dit onderwerp