Both ENDS

En
Nl
Zoeken

SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen)

actief in de volgende landen

Wereldwijd

werkt met Both ENDS aan

SOMO werkt samen met Both ENDS op gebied van internationale kapitaalstromen: handel en investeringen. Op dit moment zoeken we ook aansluiting op de thema's van land en water. Daar liggen grote mogelijkheden omdat SOMO zich traditioneel minder op de milieukant van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft gericht, maar op de sociale kant bijvoorbeeld op arbeidsomstandigheden.

meerwaarde samenwerking

SOMO ziet in Both ENDS een specialist op gebied van duurzame ontwikkeling. Duidelijke raakvlakken liggen daarom op het gebied van handel en investeringen, terwijl er potentie ligt in een verdere samenwerking op milieugebied. Bovendien is SOMO geïnteresseerd in een directe samenwerking met lokale partners van Both ENDS. Partners die een bron van kennis en informatie kunnen zijn aangaande de activiteiten van multinationals in vaak afgelegen gebieden.

EXTRA

Partner in de Fair, Green and Global Alliantie

Externe links