Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 19 juni 2014

Stop exportfinanciering voor kolen

De Amerikaanse president Obama heeft aangekondigd te stoppen met overheidssteun voor de export van kolencentrales, de Wereldbank is van plan de steun voor kolenprojecten af te bouwen en steeds meer particuliere banken trekken zich terug uit fossiele brandstoffen. Maar hoe zit dat met exportkredietinstellingen (ECAs)?  Tot nu toe hebben ECAs zich niet teruggetrokken uit kolenprojecten, in tegendeel. Terwijl andere investeerders zich terugtrekken, investeren ECAs juist meer dan voorheen in kolen. Een alliantie van 50 NGOs, waaronder Both ENDS, heeft op 11 juni een oproep aan de OESO gedaan om exportkredietsteun voor kolenprojecten helemaal niet meer toe te staan.

Wat doen Export Credit Agencies

Een ECA levert namens de staat exportfinanciering aan exporteurs en investeerders die zaken doen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën, om zo financiële risico’s van deze ondernemers te verkleinen. De financiering wordt verleend in de vorm van directe kredieten, kredietgaranties of verzekeringen. Nederland heeft, net als de meeste andere industrielanden, ook een ECA: Atradius DSB. Een Nederlands bedrijf dat bijvoorbeeld onderdelen levert aan een energiecentrale in het buitenland, kan zich namens de Nederlandse Staat bij Atradius DSB verzekeren tegen allerlei betalingsrisico’s bij het zakendoen in het buitenland.

 

Meer exportfinanciering voor kolenprojecten.

Wereldwijd werd in 2007 voor 3 miljard dollars aan exportfinanciering voor kolenprojecten uitgezet. Vijf jaar later, in 2012, was dat maar liefst 10 miljard dollar. Wiert Wiertsema van Both ENDS houdt exportkredietinstellingen nauwlettend in de gaten. “De kolensector neemt zijn toevlucht tot ECAs, nu andere investeerders zich steeds meer terugtrekken uit kolenprojecten vanwege de hoge risico’s en milieuschade. Gezien deze risico’s en de gevolgen voor klimaatbeleid is het onacceptabel dat 90% van de financiële steun van OESO-landen voor kolenprojecten in het buitenland door ECA’s wordt verstrekt! ”

 

ECAs moeten stoppen met kolenfinanciering.

Volgens Wiert lopen de milieurichtlijnen van ECAs achter op het beleid van vergelijkbare financiële instellingen, zoals multilaterale ontwikkelingsbanken en grote particuliere banken. “De 50 NGOs, die  een oproep aan alle OESO-landen doen om steun aan kolenprojecten te verbieden vinden dat ECA’s zich net als andere financiële instellingen moeten terugtrekken uit kolen en meer moeten investeren in duurzame energie. Het zou mooi zijn om dat juist nu te doen, vóór het begin van de volgende grote mondiale klimaatconferentie die in 2015 in Parijs plaatsvindt! Both ENDS is blij dat Nederland heeft aangekondigd het voorbeeld van Obama op dit vlak te willen volgen.”

 

Het gezamenlijke NGO-statement

Website van ECA-Watch (Meer informatie over de actie)

Achtergrondartikel Vice Versa over exportfinanciering

 

 

Lees meer over dit onderwerp