Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 3 July 2019

Kenia: netwerken voor een gezonde rivier

Door de vervuiling en waterschaarste zijn de bewoners langs de Athi-rivier in Kenia hardhandig geconfronteerd met het feit dat de gemeenschappen stroomopwaarts en stroomafwaarts op elkaar aangewezen zijn. Om de nietsontziende gevolgen voor het milieu en het levensonderhoud van de gemeenschappen het hoofd te bieden hebben maatschappelijke organisaties in het stroomgebied van de Athi besloten het Athi River Community Network (ARCN) op te richten.

"Het stroomgebied van de Athi gaat hard achteruit. We moeten onze connectie met het water herstellen en onze verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze rivieren. Daarom is het een gemeenschapsnetwerk. De interactie vindt immers rechtstreeks plaats tussen de rivier en de mensen. We moeten de rivier duurzaam gaan beheren, voor onze eigen bestwil" – Violet Matiru, Millennium Community Development Initiatives (MCDI)

Samen sterker

Via het ARCN beschikken maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de gemeenschap over een platform om te netwerken, hun uitdagingen te bespreken en te zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. Dat draagt bij aan de wederzijdse capaciteitsontwikkeling en stimuleert het gevoel van solidariteit tussen de bevolkingsgroepen die het stroomgebied met elkaar moeten delen.

De interactie tussen de leden van het Athi River Community Network heeft meer inzicht opgeleverd in de samenhang tussen verschillende lokale problemen en overkoepelende institutionele problemen. De problemen variëren per locatie – bijvoorbeeld watervervuiling, erosie, of aantasting van de oevers – en elk probleem vergt weer zijn eigen maatregelen. Om interventie ter plaatse mogelijk te maken en te zorgen dat deze aansluit bij de specifieke situatie, moeten de (lokale) autoriteiten de gemeenschappen actief betrekken bij de besluitvorming. Maar omdat lokale interventies ook verenigbaar moeten zijn met de capaciteit van het totale stroomgebied, benadrukken de leden van het ARCN dat het lokale perspectief en de behoeften van de gemeenschappen geïntegreerd moeten worden in het beheerplan voor het gehele gebied.

Dialoog met de overheid

Het ARCN is ook betrokken bij de dialoog met de overheidsautoriteiten die actief hebben deel genomen aan de workshops georganiseerd door het netwerk. Tijdens een van de workshops spraken de overheidsfunctionarissen hun lof uit over de bijdrage van het ARCN aan de invoering van de Waterwet. In deze wet is namelijk sprake van een gedecentraliseerde en participatoire aanpak die ondersteund wordt door (nog op te richten) gebruikersassociaties en -comités rond de waterbronnen. De steun van Both ENDS aan het ARCN bij het uitstippelen en implementeren van een eigen ontwikkelingspad komt dan ook zeer gelegen.

Zuid-Zuid uitwisseling

Both ENDS ondersteunt het ARCN ook bij zijn inzet voor een inclusieve aanpak van het stroomgebied, met inbegrip van zuid-zuidsamenwerking. Onlangs hebben we een dergelijke uitwisseling gefaciliteerd tussen het ARCN en professor Vijay Paranjpye uit India die bereid was zijn ervaringen met de Negotiated Approach voor een stroomgebied in India te delen. Prof. Vijay Paranjpye heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een Negotiated Approach op basis van reeds bestaande lokale initiatieven. Dit wordt prachtig beschreven in het boek 'Involving Communities'.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp