Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 13 juli 2011

Is een vrijhandelszone in het voordeel van de East African Community?

In juni 2010 heeft de East African Community (EAC) besloten voorlopig af te zien van een economisch partnerschap met de Europese Unie (EU). Een dergelijke overeenkomst zou uiteindelijk een vrijhandelszone tussen de EU en de EAC tot stand brengen. Op het eerste gezicht lijkt dit de EAC voordelen op te leveren, maar is dit werkelijk het geval? Benjamin William Mkapa, voorzitter van South Centre en voormalig president van Tanzania (1995-2005), meent dat de EAC voornamelijk fincancieel nadeel zal ondervinden van een vrijhandelszone met de EU.


De EAC is een samenwerkingsverband tussen Burundi, Oeganda, Kenia, Rwanda en Tanzania. Deze landen delen sinds 2010 een gemeenschappelijke markt voor goederen, arbeid en kapitaal. De export van grondstoffen uit de EAC naar de EU daalt, terwijl de export van gefabriceerde producten naar Afrika stijgt. Volgens Mkapa zouden EAC-landen zich meer moeten richten op deze producten. Dit zal de industrialisering stimuleren en deze landen helpen zich te ontwikkelen. Hij voorspelt dat de afschaffing van importheffingen op producten uit de EU de kwetsbare industriële en agrarische sectoren binnen de EAC zal aantasten. De huidige stijging in productie en export zal sterk verminderen. Hetzelfde geldt voor de overheidsbegroting, deze zal onder druk komen te staan door het wegvallen van import- en exportheffingen.  


Tijdens de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst heeft de EU geweigerd landbouwsubsidies af te schaffen. Met de instandhouding van deze subsidies zal er volgens Mkapa altijd oneerlijke handel bestaan tussen de EU en EAC op het gebied van landbouw. De huidige importheffingen op Europese grondstoffen bieden de EAC bescherming tegen deze subsidies. Hij meent dat de EAC in de toekomst "zich moet concenteren op het consolideren van onze nieuwe douane-unie, evenals het verder uitwerken en uitvoeren van een goed doordachte en robuuste strategie op het gebied van industrialisatie, landbouw en diensten".

 

Link naar het volledige artikel

Lees meer over dit onderwerp