Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 27 juni 2014

Europese energiezekerheid door meer “fossiele infrastructuur”?

De Europese regeringsleiders vergaderden gisteren en vandaag in Brussel in de Europese Raad over het strategische energiebeleid van de EU. Zij praten over de koppeling van Europese energiezekerheid aan klimaatbeleid en zien supranationale infrastructuurprojecten met een gemeenschappelijk belang als een manier om de energiezekerheid veilig te stellen. Een al bestaand voorbeeld van een project met een gemeenschappelijk belang is de Rotterdamse gasterminal. Volgens Pieter Jansen van Both ENDS gaat de keuze van de Europese raad echter te veel voorbij aan potentiële gevolgen voor klimaat en milieu.

Energiezekerheid en klimaatdoelstellingen
“De Europese raad heeft al laten weten staatsteun aan de bouw van deze infrastructurele projecten goed te keuren en stelt daarnaast een groot bedrag aan Europees geld voor de aanleg beschikbaar. De Europese Investeringsbank zal hier financieel aan bijdragen. Dit is een belangrijke beslissing omdat de keuze vóór aanleg van terminals, pijpleidingen en andere infrastructuur in de naam van Europese energiezekerheid sterk neigt naar het behoud van een economie gestuwd op fossiele brandstoffen. Dit zou ingaan tegen de klimaatdoelstellingen van Europa.”

Een duurzame insteek
“Een lijst van 248 infrastructuur projecten is opgesteld die van supra nationaal belang worden geacht.  Voor de uitvoer van deze projecten samen is nog geen milieueffectrapportages (MER) uitgevoerd en er is niet naar de gevolgen voor het klimaat gekeken. Een MER zou onder andere een dialoog  met alle betrokken stakeholders moeten inhouden. De uitkomst daarvan moet mee worden genomen in de uiteindelijke beslissing. Hier mogen onze Europese leiders zeker niet aan voorbij gaan. Bovendien kunnen we onze energiezekerheid op een meer duurzame manier vormgeven, dan nu wordt voorgesteld.”

De rol van Both ENDS
“Both ENDS kijkt naar de financiering van gas infrastructuur door de Europese Investeringsbank. Pijpleidingen en LNG terminals, zoals die in de Rotterdamse haven, dienen rekening te houden met de impact van gaswinning op klimaat, mens en milieu in de landen waar het gas vandaan komt. Dit zijn landen als Turkmenistan, Azerbeidzjan, Algerije en Rusland. Met de opbrengsten uit onder andere gas, blijven (te vaak) ondemocratische regeringen aan de macht en worden mensenrechten met enige regelmaat geschonden.”

Naar aanleiding van deze Europese top heeft Counterbalance - het netwerk waar ook Both ENDS lid van is - gisteren een persbericht verstuurd waarin zij aandringen op de noodzaak van milieueffectrapportages en een keuze voor hernieuwbare energie.

 

 

Lees het persbericht van Counterbalance hier
Download het rapport (april, 2014) ‘de prijs van gas’
En kijk hier de aflevering van EenVandaag terug over Russisch gas

Lees meer over dit onderwerp