Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 13 juli 2015

Een van 's werelds grootste steenkoolfinanciers wordt intermediair in Groen Klimaat Fonds

Meer dan 20 NGO's tekenden een verklaring waarin zij hun zorgen uiten over de selectie van de Deutsche Bank als uitvoerende instantie voor het Groene Klimaatfonds. De ondertekenaars, waaronder Both ENDS, zijn teleurgesteld over het gebrek aan transparantie in het accreditatieproces.

Het ' Green Climate Fund'  (GCF) werd in leven geroepen om klimaatactie te steunen in ontwikkelingslanden, met name in de armste en meest kwetsbare gemeenschappen die het meest lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

 

De Deutsche Bank is één van de grootste financiers van steenkoolprojecten en ontving in 2014 de 'Black Planet Award' voor haar milieu-onvriendelijke beleid. Het als intermediair selecteren van dit soort omstreden banken, die veel investeren in fossiele brandstoffen en daarmee klimaatverandering feitelijk verergeren, staat haaks op het doel van het Fonds.

 

De NGO's roepen het bestuur van het Groene Klimaatfonds op om de selectieprocedure te verbeteren, zodat kan worden voorkomen dat nog meer financiers van fossiele brandstoffen worden geselecteerd als uitvoerende instantie, en zodat het GCF haar geloofwaardigheid behoudt.

 

lees hier de NGO-verklaring.


Voor meer informatie over het werk dat Both ENDS doet om het Groene Klimaatfonds toegankelijker en transapranter te maken voor locale actoren, zie onze long-read.


Lees meer over dit onderwerp