Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 14 maart 2011

Both ENDS POLITIEK CAFÉ

Op woensdag 23 maart 2011 organiseert Both ENDS een Politiek Café. Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, Ben Knapen, wil dat Nederlandse bedrijven aan ontwikkelingssamenwerking doen. 'Nederland Waterland' wil zich richten op haar expertise: water. Nederlandse drinkwaterbedrijven als Vitens en Evides werken al samen met drinkwaterbedrijven in Ghana, Mozambique, Vietnam en Suriname.
Het Politiek Café wordt valt samen met 'Wereld Water Week' om om juist nú beleidsmakers, bedrijven en experts uit het veld samen in debat te laten gaan over deze nieuw ingeslagen weg. Het debat zal in het engels worden gehouden en zal plaatsvinden van 17.30 tot 19.30 uur in Café Dudok, Hofweg 1 /A, Den Haag.

Middels een motie van CDA Kamerlid Ad Koppejan kunnen Nederlandse Waterbedrijven nu 1% van hun omzet in het buitenland investeren. De bedoeling van Koppejan was dit geld in te zetten voor armoedebestrijding. Vitens en Evides zijn al enige tijd actief in ontwikkelinslanden; zijn er al lessen te trekken uit hun inzet op ontwikkelingssamenwerking?

In het afgelopen jaar was er terecht veel aandacht voor de vraag of Nederlandse ontwikkelingssamenwerking wel effectief is. De politiek heeft Nederlandse ontwikkelingsorganisaties de opdracht gegeven om coalities aan te gaan. Gaat Knapen diezelfde samenwerking ook van Nederlandse bedrijven - die aan ontwikkelingssamenwerking doen - vragen? Zijn er garanties dat de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking verbetert nu het Nederlandse bedrijfsleven betrokken raakt?

Dan is er nog het dilemma tussen hulp en handel. Koppejan wil met zijn 1% motie geld vrijmaken voor armoedebestrijding. De vraag is of die 1% omzet ook echt daarvoor gebruikt wordt? Doen Nederlandse drinkwaterbedrijven echt aan hulp, of proberen ze een marktaandeel te krijgen in ontwikkelingslanden? Worden arme mensen bereikt of alleen de betalende middenklasse?

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking heeft altijd al een dans gekend tussen de 'dominee' die hulp om morele redenen goedkeurt, en de 'koopman', die er iets voor terug wil zien. De koopman, zegt Knapen, mag de dans nu leiden.

Panel
• Ad Koppejan, Tweede Kamerlid voor het CDA,
• Riant Nugroho, voormalig directeur van de Jakarta Water Regulator en beleidsanalyst in Indonesië,
• Gerard Rundberg, directeur van Wereld Waternet, dochter van het Amsterdamse drinkwaterbedrijf Waternet,
• Christophe Nuttal, specialist in innovatieve partnerschappen bij VN Ontwikkelingsorganisatie UNDP.
• Rolien Sasse, Director Simavi


Praat, drink en denk mee
in ons Politiek Café.
Aansluitend borrel.

Voor meer informatie check www.bothends.nl
Routebeschrijving Dudok


Lees meer over dit onderwerp