Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 22 april 2009

27 mei POLITIEK CAFÉ: Mijn Natje en Mijn Droogje

Droge gebieden bedekken een groot deel van het aardoppervlak: meer dan 40 % en zelfs meer dan tweederde van Afrika. Het overgrote deel van de allerarmsten op de wereld, 70% van de ernstig ondervoeden - ruim 600 miljoen mensen - leeft in deze gebieden. Geld en initiatieven om verwoestijning en andere vormen van landdegradatie tegen te gaan en de voedselproductiviteit in deze gebieden te verhogen zijn van levensbelang. Echter, deze noodzaak blijkt niet uit de praktijk van de internationale ontwikkelingssamenwerking.

 

Internationale ondersteuning voor het uitbannen van extreme honger en armoede (Millennium Ontwikkelingsdoel 1) gaat voornamelijk naar dure en top-down geïnitieerde programma's zoals 'Alliance for a Green Revolution in Africa' (AGRA). AGRA en soortgelijke programma's stellen dure 'investeringen', zoals leningen, kunstmest en zaad beschikbaar. Het zijn investeringen die slechts een fractie van de plattelandsbevolking bereiken en de afhankelijkheid van de kleine Afrikaanse boer vergroten.

Tegelijkertijd zijn in droge gebieden lokale gemeenschappen succesvol bezig met innovatieve en duurzame methoden om de bodem en vegetatie te herstellen, erosie te voorkomen en de opbrengsten van hun land te vergroten. Deze 'farmer-led' initiatieven zijn vaak succesvol omdat de methoden lokaal al gebruikt worden en zich via uitwisseling tussen boeren verder verspreiden. Hoewel vanuit tal van Afrikaanse regeringen de interesse voor deze lokale initiatieven groeit, blijven middelen vanuit de donorgemeenschap uit.

Tijdens dit Café staat de vraag centraal hoe door internationale samenwerking, vanuit Nederland en de Europese Unie, beter ingespeeld kan worden op lokaal gedreven positieve veranderingsprocessen. Tijdens het Café illustreren voorbeelden als het 'Regreening the Sahel Initiative' en de duurzame productie van rooibos thee in de droogte van Zuid-Afrika, de enorme uitdaging.

Praat, drink en denk mee in ons Politiek Café 'Mijn Natje en Mijn Droogje' met:

  • Mamadou Goita, sociaal-econoom en directeur van het IRPAD/Afrique, Mali;
  • Noel Oettle, manager van rurale projecten Environmental Monitoring Group (EMG), Zuid-Afrika;
  • Judith Sargentini, lijsttrekker Europees Parlement voor GroenLinks, Nederland;
  • Chris Reij, sociaal geograaf van het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) VU Amsterdam, Nederland.
  • Louk de la Rive Box, rector van het Institute of Social Studies (ISS), Nederland

Woensdag 27 mei 2009 - 17.30 - 19.30 uur - Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag.

 

Voor de officiële uitnodiging klik hier.


Voor de routebeschrijving naar het Nutshuis klik hier.

 

Lees meer over dit onderwerp