Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 1 januari 2008

17 december: Politiek Café Waterrecht N(E)U!

Toegang tot veilig drinkwater en basale sanitaire voorzieningen is voor ruim één miljard mensen nog geen feit. Toenemende wereldwijde waterschaarste maakt dit probleem des te urgenter. De groeiende internationale erkenning van het recht op water en sanitatie is een eerste stap in de goede richting. Door het recht op water krijgen arme en kwetsbare groepen de mogelijkheid om op te komen tegen politieke nalatigheid. Ze krijgen middelen in handen waarmee ze naar nationale en internationale gerechtsorganen kunnen stappen, om zo schoon drinkwater af te dwingen.

 

De Europese Unie is 's werelds grootste donor in de watersector en zegt een voorvechter te zijn van mensenrechten. Toch is er een groot verschil tussen lidstaten in de mate waarin zij - in hun ontwikkelingsbeleid - rechten centraal stellen of in praktijk brengen, vooral op het gebied van toegang tot water en sanitatie. Dat terwijl alle lidstaten getekend hebben voor de Millennium Development Goals (MDGs), waaronder ook MDG zeven valt: halvering van de mondiale bevolking die geen toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitatie.

 

Discussieer mee over de vraag hoe EU-landen samen kunnen optrekken om de daad bij het woord te voegen en het waterrecht internationaal steviger te verankeren. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk beleid richting de Wereldbank of de Verenigde Naties? Toepassing van het recht op water is een belangrijke manier om in 2015 ten minste één van de MDGs te behalen!

 

Het panel zal bestaan uit:

  • Jorge Mora Portuguez, Freshwater Action Network, Central America;
  • Hameda Deedat, Umzabalaso We Jubilee, Zuid-Afrika;
  • Een vertegenwoordiger van de Europese Unie;
  • Een vertegenwoordiger van de Britse regering;
  • Een mensenrechtenspecialist.

Op woensdag 17 december van 17:00 - 19:00 uur verwelkomen wij u in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag. Voor de officiële uitnodiging klink hier. Dit Politieke Café wordt georganiseerd door het MFI Informatiecentrum van Both ENDS, voor meer informatie neem contact op met Anouk Franck.

 

Lees meer over dit onderwerp