Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 28 oktober 2016

“De VN moeten ecocide als misdaad erkennen”

Twee weken geleden vond in Den Haag het Monsanto Tribunaal plaats. Activisten vanuit de hele wereld willen met dit volkstribunaal 'ecocide' als misdaad aan internationale wetgeving toevoegen. Zinaba Rasmane uit Burkina Faso: "Nu kunnen we multinationals zoals Monsanto in ons land niet aanklagen voor de schade die ze veroorzaken."

Tijdens het tribunaal, dat van 14 tot 16 oktober plaatsvond, legden 30 getuigen verklaringen af tegen Monsanto. Daaronder waren ook slachtoffers van Monsanto's genetisch gemanipuleerd katoen in Burkina Faso.


Monsanto maakt boeren afhankelijk van hun zaad
Zinaba Rasmane, activist en lid van de burgerbeweging Balai Citoyen, vertegenwoordigde het Collectif Citoyen pour l'Agro-Écologie (CCAE) in de Volksvergadering (People's Assembly) van het tribunaal. Hij legt uit wat het probleem is van genetisch gemanipuleerd katoen: "Katoenboeren in Burkina Faso waren vroeger onafhankelijk en autonoom. Ze produceerden wat ze wilden, zoveel als ze wilden en wanneer ze wilden. Daarnaast bewaarden boeren met een goede oogst ook zaden voor hun buren, om het jaar daarop weer te kunnen zaaien. Maar Monsanto maakt boeren afhankelijk van hun zaad. Ze hebben de boeren met valse beloften overgehaald om naar Monsanto's katoen over te stappen: ze zeiden dat de opbrengst hoger zou zijn, het katoen van dezelfde kwaliteit en de productie minder arbeidsintensief. Niks hiervan bleek waar. Bovendien hebben de bestrijdingsmiddelen die nodig zijn om Monsanto's katoen te produceren het milieu beschadigd."


Compensatie voor de boeren
De katoenboeren uit Burkina Faso hebben drie eisen. Ten eerste moet Monsanto zijn katoenproductie in Burkina Faso stoppen. Ten tweede willen ze compensatie van Monsanto voor de leugens over de voordelen van hun zaad. En ten derde willen ze compensatie voor de milieuvervuiling.
De Burkinese boeren en de CCAE namen deel aan het tribunaal omdat het volgens de huidige nationale wetgeving niet mogelijk is om multinationals aan te klagen voor misdaden tegen de natuur (ecocide). Hoewel een uitspraak van de rechters van het Monsanto Tribunaal geen juridische status heeft, kan het wel gebruikt worden om de VN onder druk te zetten om internationale wetgeving aan te passen. Rasmane: "Als de VN erkennen dat ecocide een misdaad tegen de natuur is en internationale wetten opstelt, kunnen wij daarmee naar onze nationale overheid stappen en om de vervolging van Monsanto vragen."


Uitspraak in december
De rechters van het Monsanto Tribunaal beoordelen de getuigenissen als substantieel. Ze zullen het bewijs onderzoeken en hun juridische advies in december 2016 of komend voorjaar presenteren.


Both ENDS is als financier betrokken bij het Monsanto Tribunaal.

 

Meer informatie:

Lees meer over dit onderwerp