Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 13 april 2020

Invest International – een gouden kans voor vergroening van onze handelsrelaties

Minister President Rutte wil al vanaf zijn vorige Kabinet met Invest-NL en Invest International, twee nieuwe financiële organisaties als groene erfenis achterlaten. Met de komst van de COVID-19-crisis zijn deze organisaties belangrijker dan ooit. Ze komen op afstand van de overheid te staan, zodat er snel en zakelijk gehandeld kan worden, en hebben als doel investeringen in duurzame en maatschappelijke projecten te stimuleren. Met een bruidsschat van 2,5 miljard euro geven ze financiële steun aan bedrijven in sectoren waar de markt het laat afweten en die tegelijkertijd in het hart van de transitie staan. Vanuit Both ENDS zien wij dit als een essentiële stap om écht de deur te sluiten naar onze oude vervuilende leefwijze en duurzaamheid centraal te krijgen in ontwikkelingen in de energiesector, in de organisatie van ons transport- en mobiliteitssysteem, in de manier waarop we onze voedsel produceren en de inrichting van onze steden.

Wouter Bos zwaait de scepter over Invest-NL, dat in 2019 na goedkeuring van zowel Eerste als de Tweede Kamer formeel is opgericht. Nu staat dan Invest International op de rol. De verwachting is dat de oprichting behoorlijk in een stroomversnelling zal geraken nu onze economie de klap van COVID-19 zo goed en zo snel mogelijk te boven moet zien te komen. Nederland als handelsland kijkt daarbij - terecht - niet alleen naar de economische activiteiten die zich binnen de grenzen van ons eigen kikkerlandje afspelen. Immers, een groot deel van onze economische dynamiek speelt zich op het wereldtoneel af.

Dit is dus de kans. Nu alles in versnelling komt en tegelijkertijd de discussie losbarst over de toekomst die we willen en waar we wel en niet in moeten investeren, is het hoog tijd om met Invest International de kans te grijpen om kapitaal te pompen in de economie van de toekomst. Omdat het nieuwe instituut op afstand van de overheid en daarmee ook de democratische controlemechanismen komt te staan, is het ontzettend belangrijk dat het wetgevende kader, dat dit jaar wordt vastgesteld, hele heldere richtlijnen stelt.

Concreet betekent dit dat er in ieder geval checks en balances komen om te voorkomen dat subsidies, verzekeringen en andere middelen schadelijke en negatieve effecten op mens en milieu zullen hebben. Daarin moeten bestaande internationale kaders leidend zijn – denk aan het verdrag van Parijs en internationale afspraken over mensen- en arbeidsrechten. Projecten in de fossiele sector moeten, in lijn met artikel 2.1c van het Parijsakkoord worden uitgesloten van financiering uit Invest International. Daar heeft Minister Kaag met haar Financieringsbrief van februari 2019 al een mooie voorzet voor gegeven.

Uitsluiten is belangrijk –bepalen wat Invest International vooral niet moet financieren. Maar de echte ambitie zit natuurlijk in wat Invest International juist wel wil doen. Wat stelt het fonds zich ten doel? Wat ons betreft: hoe ambitieuzer hoe beter. Invest-International kan zich mooi op de kaart zetten als de instantie die Nederlandse bedrijven die de wereld duurzaamheid en gelijkheid te bieden hebben, op weg helpt op een wereldmarkt die daarvoor helaas nog onvoldoende kansen biedt. Door klimaat- en mensenrechtenafspraken als kader te nemen, draagt Invest International bij aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs, aan Sustainable Development Goals en het bevorderen van gelijkheid tussen man en vrouw. Wij zetten onze internationale netwerken, vol kennis en ervaring op gebied van verduurzaming, graag in om daarbij te helpen.

Lees meer over dit onderwerp