Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Leonie Truijens

Fair Green and Global Alliance • Programma coördinator •
ActionAid, Both ENDS, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie, IT for Change, Samdhana Institute, SOMO, TNI

De Fair, Green & Global Alliantie streeft naar een sociaal rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld. Dit doet zij door de invloed van het maatschappelijk middenveld – en van vrouwen in het bijzonder – op besluitvorming te vergroten om zo te pleiten voor rechtvaardige en groene handel en waardeketens. Als programma coördinator is het mijn taak om de samenwerking binnen de Alliantie te faciliteren en ervoor te zorgen dat deze soepel verloopt. Ik vind het een eer om op deze manier te kunnen bijdragen aan het belangrijke werk dat wordt uitgevoerd door FGG's alliantieleden en lokale partners.

Profielfoto_Leonie.jpeg
Leonie Truijens