Both ENDS

Publicatie / 7 november 2018

UPOV 91 and trade agreements: Compromising farmers' right to save and sell seeds

De internationale Conventie UPOV 91 is relatief onbekend. Maar dit verdrag levert problemen op voor kleinschalige boeren en voor agroecologische vormen van landbouw. Omdat de conventie intellectuele eigendomsrechten op zaden oplegt, worden de mogelijkheden voor boeren om zaden op te slaan en te hergebruiken flink beperkt en lokale zaadsystemen ondermijnd. De druk vanuit de EU om UPOV 91 in EU-handelsverdragen met andere landen op te nemen wordt steeds groter, en de kans dat dit grote problemen gaat opleveren voor kleinschalige, duurzame landbouw steeds reëler. Met deze publicatie hopen we bij te dragen aan een hoognodig debat over de relatie tussen UPOV 91, nationale zaadwetgeving en handelsverdragen – en de mogelijke implicaties voor het levensonderhoud van zelfvoorzienende boeren in de landen waarmee de EU handelsverdragen sluit.

Diese Publikation ist auch in Deutsch erhältlich.

 

Coverfoto: boeren in Iran (door Hamed Zolfaghari)

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer

Voor meer informatie

c

Lees meer over dit onderwerp