Both ENDS

Nieuws / 1 juni 2015

FMO handelt in strijd met eigen richtlijnen bij bouw Barro Blanco dam

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO  heeft voordat ze een lening van 25 miljoen dollar verstrekte voor de bouw van de Barro Blanco dam in Panama, niet genoeg rekening gehouden met de rechten van de lokale bevolking en de effecten op het milieu. Daarmee heeft de bank gehandeld in strijd met haar eigen richtlijnen. Dat blijkt uit het langverwachte rapport van het onafhankelijke klachtenmechanisme van FMO en de Duitse ontwikkelingsbank DEG l dat afgelopen vrijdag verscheen. Dit rapport werd gepubliceerd naar aanleiding van een klacht die in mei 2014 was ingediend door de M-10, die de getroffen inheemse Ngöbe gemeenschap vertegenwoordigt. Both ENDS steunt de M-10 al jaren in hun

protest tegen de dam en was een van de organisaties die hielp met het formuleren en indienen van deze klacht. We zijn dus blij met de conclusies van de onafhankelijke experts van het klachtenmechanisme.

 

Geen instemming

Het stuwmeer van de dam zal het grondgebied van de Ngöbe indianen gedeeltelijk onder water zetten. Daardoor zullen zij worden gedwongen hun huizen en plekken met religieuze, archeologisch en culturele waarde te verlaten. Ondanks nationale en internationale verplichtingen met betrekking tot mensenrechten, heeft projectontwikkelaar Genisa  geen free, prior and informed consent (FPIC) van de Ngöbe verkregen. Volgens het rapport hadden de geldverstrekkers “meer duidelijkheid moeten krijgen over instemming van de lokale bevolking voordat het project werd goedgekeurd.” Ook vindt het rapport tekortkomingen aan het sociale- en milieuplan dat aan de lening gekoppeld was. Dat plan “bevatte geen bepalingen en regels ten aanzien van het verwerven van land, het behoud van biodiversiteit en natuurbeheer. Er wordt ook niet gerept over het belang van het behoud van cultureel erfgoed.”

 

Invloed FMO

De investeringsbanken erkennen dat ze de gevolgen van de dam onvoldoende geëvalueerd hebben, maar beloven geen concrete stappen om tot een oplossing te komen. Ze claimen geen invloed te hebben op het overheidsbeleid in Panama om tot een overeenkomst met alle belanghebbenden te komen. Eerder heeft FMO echter wel degelijk geprobeerd de overheid te beïnvloeden. De bouw van de dam werd in februari door de overheid stilgelegd omdat bouwbedrijf Genisa zich niet aan de gemaakte afspraken hield. Zo ontbrak een legitieme overeenkomst tussen Genisa en de Ngöbe en werden overtredingen van milieuwetten geconstateerd. In reactie hierop stuurden de banken een dreigende brief naar de vicepresident van Panama om erop aan te dringen de bouw spoedig te hervatten. Het stilleggen van dit project “zou gevolgen kunnen hebben voor toekomstige investeringen in Panama”.

 

Vreemde reactie

Anouk Franck van Both ENDS verbaast zich over de reactie van FMO. ‘In plaats van aandringen op hervatting van het project zouden de banken nu juist moeten tonen dat ze de belangen van de lokale bevolking serieus nemen, in lijn met hun beleid. FMO geeft in gesprekken altijd aan dat zij er met haar klanten aan werkt om beter milieu en sociaal beleid te voeren, maar doet in het geval van Barro Blanco aantoonbaar het omgekeerde. Wij vinden dan ook dat FMO zich moet terugtrekken uit dit project, omdat nu zwart op wit is vastgesteld dat zij zich niet aan haar richtlijnen heeft gehouden. Om dit soort toestanden in de toekomst te voorkomen, vinden we bovendien dat het uitvoeren van een human rights impact assessment standaardprocedure moet worden bij FMO. Dat is een belangrijk instrument om te verzekeren dat mensenrechten en milieubehoud bij toekomstige projecten gewaarborgd worden.’

 

Lees ook het persbericht van onder andere Both ENDS en SOMO

De Volkskrant 1 juni 2015: Nederlandse ontwikkelingsbank zat fout met stuwdam Panama

Summary van rapport van klachtencommissie (Engels)

 

Zie hier een overzicht van de nieuwsberichten op onze site over dit onderwerp. 

18 mei 2015: De Nederlandse FMO drong aan op voortzetten bouw omstreden Barro Blanco-dam

6 mei 2015:    Bouw barro Blanco dam wordt hervat

11 febr 2015:  Bouw Barro Blanco dam eindelijk stilgelegd

7 mei 2014:    Klacht tegen FMO door inheemse bewoners rond Barro Blanco dam, Panama

28 febr 2014:  Kamervragen over de aanleg van de Barro Blanco dam

18 febr 2014:  Confrontatie dreigt bij Barro Blanco dam in Panama

14 febr 2014:  Klacht indienen bij de FMO?

19 juni 2013:  Onderzoek VN-rapporteur James Anaya

15 okt  2012:  Kamervragen over rol FMO bij Barro Blanco

 

 In deze 'long read' over Barro Blanco vindt u een verkort overzicht van wat er in de loop van de tijd allemaal gebeurd is rond de dam.

 

 

Lees meer over dit onderwerp