Both ENDS

Nieuws / 24 juli 2011

Organische thee in Sri Lanka is kansrijk

Het drinken van thee is in de loop der eeuwen een vast onderdeel geworden van verschillende culturen over de hele wereld. De productie van thee gaat echter met allerlei problemen gepaard. Er vindt grootschalige ontbossing plaats, veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgt ervoor dat grond en water worden verontreinigd en theeplukkers werken vaak in erbarmelijke omstandigheden tegen een veel te laag loon. In Colombo, Sri lanka, vond op 18 juli jl. een symposium plaats, genaamd 'Transforming Sri Lanka's Tea Sector To Meet New Market Realities', waar ideeën en ervaringen werden uitgewisseld die zijn opgedaan met het verbouwen van organische thee.

 

Both ENDS werkt sinds 2004 met een aantal partijen in Sri Lanka samen aan de ontwikkeling van sociaal rechtvaardige en duurzame productiemethoden voor thee. Met pilotprojecten wordt getest welke methode het meest oplevert terwijl toch aan hoge (sociale- milieu- en kwaliteits)eisen wordt voldaan. Er wordt zowel samengewerkt met grote theeplantages en productiebedrijven als TTEL-Hayleys en Greenfield-Lanka Organics, als met de Baddagama small holder tea growers Cooperative. Ook de organisaties Rainforest Rescue International and Forest Gardens Tea Ltd.doen mee aan het project.


Het belangrijkste kenmerk van de methoden die worden getest, is dat de thee wordt geteeld in combinatie met bomen en andere gewassen, zodat de natuurlijke functies van bodem, waterhuishouding en biodiversiteit in stand blijven. De levensstandaard van arbeiders en lokale boeren wordt verbeterd omdat hun natuurlijke omgeving behouden blijft. De op deze manier verbouwde theesoorten krijgen het label 'beyond organic'. Dat garandeert dat de thee niet alleen organisch is geproduceerd, maar dat de biodiversiteit bij de productie ervan in stand is gehouden en er zo min mogelijk CO2-uitstoot heeft plaatsgevonden.


Op het symposium in Colombo werden de pilotresultaten gedeeld met de ongeveer honderd aanwezigen. Het project wordt gesteund door de Nederlandse regering (Ministerie van Buitenlandse Zaken) in het kader van het Public Private Partnerships concept (PPP) van de Verenigde Naties. Een aantal afgevaardigden de Nederlandse ambassade was aanwezig, evenals theeproducenten, de NGO's waarmee wordt samengewerkt zoals Both ENDS en een delegatie van Sri Lankese ministeries. De aanwezigen lijken het erover eens dat er goede mogelijkheden zijn voor de organische thee sector in Sri Lanka, het is nu aan de ondernemers die mogelijkheden en kansen aan te grijpen.

 

foto: Larra Jungle Princess

Lees meer over dit onderwerp