Both ENDS

Nieuws / 10 februari 2020

Maatschappelijke organisaties komen op voor hun recht de gevolgen van de palmolieproductie aan de kaak te stellen

Wereldwijd veroordelen maatschappelijke organisaties de uitlatingen van vertegenwoordigers van palmolieproducenten tijdens een overleg met de Maleisische overheid. Vertegenwoordigers van deze bedrijven hebben kritische NGO's "toxische entiteiten" genoemd en de Maleisische overheid verzocht hen niet toe te laten tot het land. De partners van Both ENDS hebben een reactie gepubliceerd waarin ze opkomen voor hun recht "de realiteit te onthullen van de impact van de palmoliesector waarmee onze gemeenschappen geconfronteerd worden."

Op 4 februari 2020 meldde Reuters dat vertegenwoordigers van een paar van 's werelds grootste palmolieproducenten en lobbygroepen van de sector tijdens een overleg in Kuala Lumpur met functionarissen van de Maleisische regering NGO's hebben betiteld als "toxische entiteiten", die "aanvallen op palmolie orkestreren". Daarbij zou zijn gesuggereerd dat regeringen internationale NGO's de toegang moeten ontzeggen tot hun land en "eindelijk eens drastische stappen zouden moeten nemen".

Lokale partners bij elkaar om de impact van palmolie aan de kaak te stellen

Rond die tijd kwamen toevallig ook Both ENDS en het Forest Peoples Programme in Kota Kinabalu, Sabah, Maleisië bij elkaar met lokale partners en maatschappelijke organisaties uit de hele wereld. Er waren 33 vertegenwoordigers van 25 organisaties die zich inzetten voor gerechtigheid op milieugebied, mensenrechten, vrouwen, jongeren en inheemse volken uit 11 palmolieproducerende landen in Latijns-Amerika, Afrika en Zuid-Oost Azië die de negatieve gevolgen van de palmolieindustrie willen aanpakken.

Doel van de bijeenkomst was contacten te leggen tussen de maatschappelijke organisaties die zich op mondiaal niveau bezighouden met de lokale impact van de sector. Ook werd er van gedachten gewisseld over mogelijke hervormingen in de desbetreffende landen en de sector, waardoor de productie van palmolie voor echte ontwikkeling gaat zorgen. Er was gelegenheid om over grenzen en regio's heen ervaringen uit te wisselen en voor discussie over mogelijke hervormingen in de eigen landen en daarbuiten om de verwoestende gevolgen voor milieu en mensenrechten van de palmolie-industrie aan te pakken.

Vrijheid van meningsuiting

Uitspraken die maatschappelijke organisaties in een kwaad daglicht stellen en in diskrediet brengen omdat ze de mensenrechten van de lokale bevolking verdedigen, uitlatingen om hun het zwijgen op te leggen zodra ze trachten de aandacht te vestigen op de impact van de palmolieproductie voor de lokale gemeenschap en het milieu, en oproepen aan de overheid om lokale maatschappelijke organisaties of leiders te bestraffen die gebruikmaken van hun recht op vrijheid van meningsuiting, horen niet thuis in het publieke debat. Dit soort uitspraken dienen in de zwaarste bewoordingen veroordeeld worden.

We zijn dan ook blij in hetzelfde artikel van Reuters te lezen dat twee Maleisische ministers bevestigd hebben dat de regering wil blijven werken met NGO's.

Verklaring van Kota Kinabalu over palmolie en de vrijheid van meningsuiting

Als reactie hebben de maatschappelijke organisaties de Verklaring van Kota Kinabalu over palmolie en de vrijheid van meningsuiting gepubliceerd. In deze verklaring worden alle gevolgen voor de lokale bevolking in de omgeving van de plantages geschetst. Ook wordt erin beschreven hoezeer de impact, problemen, risico's en gevaren voor de lokale gemeenschappen en de maatschappelijke organisaties die hen bijstaan juist door het overheidsbeleid en de werkwijze van bedrijven worden verergerd in plaats van verminderd.

Both ENDS en Forest Peoples Programme scharen zich achter de verklaring van Kota Kinabalu. Wij roepen alle palmoliebedrijven op de milieugrenzen en mensenrechten te respecteren, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting. Wij herinneren regeringen van zowel palmolieproducerende als -consumerende landen eraan dat hun eerste plicht is de rechten van hun onderdanen te eerbiedigen, beschermen en bevorderen.

Lees meer over dit onderwerp