Both ENDS

Nieuws / 11 juni 2013

De Negotiated Approach in Afrika: wel de wil, niet de capaciteit

In de afgelopen maanden zijn er voor Both ENDS zes vrijwilligers naar Afrika geweest om daar onderzoek te doen naar de toepassing van de Negotiated Approach binnen Integrated Water Resource Management (IWRM).  De Negotiated Approach is een benadering die lokale gemeenschappen in staat stelt om hun rechten te beschermen en strategieën voor te stellen die armoede bestrijden en de ecosystemen langdurig gezond houden. Hoewel het succes van deze aanpak al in India is gebleken, is er nog weinig bekend over Afrika. Maar met het rapport dat de vrijwilligers nu aan het schrijven zijn, komt daar snel verandering in.

 

De Negotiated Approach in Afrika

Lokale gemeenschappen zijn vrijwel nooit betrokken bij de planning en besluitvorming over natuurlijke hulpbronnen zoals water. De Negotiated Approach is een instrument om hier verandering in te brengen. Deze aanpak is organisch gegroeid vanuit vergelijkbare, succesvolle voorbeelden geleid door maatschappelijke organisaties uit verschillende delen van de wereld. Het is een flexibele aanpak die niet alleen ingezet kan worden voor IWRM, maar ook voor bijvoorbeeld klimaatverandering. Both ENDS steunt de organisaties bij het inzetten van de Negotiated Approach en faciliteert kennisuitwisseling. Zo is de benadering ook in Afrika terecht gekomen. Om de uitwerking hiervan te onderzoeken, waren  zes net afgestudeerde en studerende jongeren voor Both ENDS in Ghana, Uganda en Kenia.

 

Het eerste bottom-up bestuur

Akeo Veerman en Merel-Anne Kijk in de Vegte waren in Ghana, in de Volta-Regio. Akeo, die Culturele Antropologie heeft gestudeerd, vertelt wat ze hebben gedaan: “We hebben onderzoek gedaan naar hoe de bevolking vanuit beide kanten betrokken kan worden in besluitvorming. We vroegen bijvoorbeeld  aan de lokale boeren of ze inbreng hadden in de NGO projecten die daar liepen en in hoeverre ze zich gehoord voelden ten opzichte van het lokale water management. Aan de regionale politieke stakeholders hebben we gevraagd in hoeverre ze lokale mensen betrokken bij de besluitvorming over nieuwe projecten. We hebben de bestuursleden geïnterviewd van het Day River Basin Board, het eerste lokale en bottom-up bestuur is.”  Merel, die Future Planet Studies studeerde, vult aan: “Terwijl andere besturen vrijwel alleen bestaan uit vertegenwoordigers van centrale overheidsinstanties, bestaat dit bestuur uit afgevaardigden van lokale overheidsinstellingen, vertegenwoordigers van twee boerenorganisaties, een chief, een queen mother (een soort vrouwelijke chief) en een lokale ngo.”

 

De wil is er wel, maar het geld niet

Hoewel het bestuur goed opgebouwd is, is er nog geen sprake van een gedecentraliseerde aanpak en onderhandeling. “Dit kom vooral doordat er niet goed geld is,” legt Akeo uit. “Er is een hele sterke wil, maar veel budgetten worden nog centraal geregeld, zo ook het beleid. WRC, de opzetter van de Board, heeft niet genoeg capaciteit en mankracht om alle verschillende boards persoonlijk te runnen, wat ze wel nog steeds proberen. Een oplossing is een lokale vertegenwoordiger.”

 

Rapport voor Afrikaanse ministers

De komende weken gaan Akeo en Merel aan de slag met een rapport over hun bevindingen. Dit rapport wordt in september gepresenteerd aan de African Ministers’ Council on Water (AMCOW) tijdens de Water Peace Dialogues in Den Haag. Ook de resultaten van het onderzoek in Uganda en Kenia zal worden meegenomen. ‘We willen vooral aantonen waarom een bottom-up benadering zoals de Negotiated Approach zo belangrijk is, want dan willen de ministers misschien wel de nodige investeringen doen!’

 

 

Foto: Akeo en Merel in Ghana

Lees meer over dit onderwerp