Both ENDS

Nieuws / 11 februari 2014

Brief naar Tweede Kamer over schending mensenrechten ADB

Vanmiddag vergadert de Tweede Kamer over de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB), waarvan Nederland aandeelhouder is. De ADB hanteert sociale en milieurichtlijnen - zogenoemde 'safeguards' - die ze moet naleven bij al haar investeringen. Maar ondanks die richtlijnen investeert de ADB in talloze projecten waarin mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Both ENDS vraagt daarom aan Nederland om bij de ADB aan te dringen op het integreren van mensenrechten in haar safeguards.

 

Mensen die in hun bestaan bedreigd worden door bankinvesteringen in grote projecten zoals dammen, wegen en bedrijventerreinen, kunnen via een speciaal klachtenmechanisme een klacht indienen bij de ADB. De speciale commissie die de klacht vervolgens beoordeelt behoort volledig onafhankelijk te zijn, maar is dat helaas niet. Both ENDS vraagt de Tweede Kamer om bij de ADB ook te pleiten voor een onafhankelijk klachtenmechanisme.

 

Zie hier de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Both ENDS is lid van het 'NGO Forum on ADB' en volgt de bank al jaren.

 


Lees meer over dit onderwerp