Both ENDS

Nieuws / 12 July 2013

Brandbrief aan de Wereldbank

Op 23 juli aanstaande vergadert de Wereldbank over haar ‘safeguards’: criteria waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een lening of een investering. De Wereldbank herziet in de komende maanden haar sociale en milieu-gerelateerde safeguards en volgens Both ENDS medewerker Pieter Jansen liggen daar kansen om de bank ertoe te bewegen ze aan te scherpen. Mens en natuur zullen daardoor in de gebieden waar de Wereldbank investeert beter worden beschermd. Maar als de Wereldbank besluit de safeguards juist te versoepelen zullen haar investeringen meer negatieve gevolgen hebben voor lokale bevolkingsgroepen en hun leefomgeving. Maatschappelijke organisaties hebben al vaker hun zorgen geuit, maar nu het bijna de 23ste is, doet Pieter nog één poging om het bestuur van de Wereldbank te wijzen op haar verantwoordelijkheid: namens Both ENDS verstuurde hij een brief met aanbevelingen aan Frank Heemskerk, de Nederlandse bewindvoerder van de Wereldbank. We stelden Pieter een aantal vragen.


Waarom was het nodig om deze brief te versturen?

“De Wereldbank is van oudsher een voorloper op het gebied van safeguards en dus een voorbeeld voor andere ontwikkelingsbanken. Maar op dit moment staat daar druk op. De Wereldbank is niet meer de enige bron van financiering voor ontwikkelingslanden, ontwikkelingsbanken uit bijvoorbeeld China en Brazilië staan ook in de rij. Die banken hanteren veel minder sterke safeguards en criteria en zijn dus voor overheden, projectontwikkelaars en bedrijven veel aantrekkelijker. Ze hoeven dan aan minder regels te voldoen. Wij willen de Wereldbank aanmoedigen om ondanks alles toch strenge criteria te hanteren en het goede voorbeeld te blijven geven.”

 

Wat hoop je met deze brief te bereiken?

“De bewindvoerders van de Wereldbank, waar Frank Heemskerk er dus één van is, gaan hoogst waarschijnlijk de grote lijnen van het beleid nu uitzetten. Ik hoop dat deze brief zal helpen om ervoor te zorgen dat Nederland – natuurlijk het liefst samen met andere Europese landen – gaat inzetten op duurzaam beleid in ontwikkelingssamenwerking zoals ons land beloofd heeft. Wij hebben daarom een aantal aanbevelingen gedaan. We vinden bijvoorbeeld dat de safeguards op álle leningen en giften van de Wereldbank toegepast moeten worden. Ook vinden we dat iedere lening van de Wereldbank respect voor mensenrechten moet waarborgen. Als de bewindvoerders deze en andere adviezen nu overnemen, dan kunnen we rekenen op een versterking van de safeguards. Van een land als Nederland mag je verwachten dat ze hierin het voortouw neemt.”


Wat heeft Both ENDS hiermee te maken?

“Both ENDS zet zich samen met zuidelijke partnerorganisaties al jaren in voor beleid dat arme gemeenschappen inspraak geeft. We vinden dat iedereen moet kunnen meebeslissen over hoe land of waterbronnen in de omgeving zo goed en zo duurzaam mogelijk kunnen worden gebruikt en verdeeld. Dus op zo’n manier dat het de ontwikkeling van iedereen ten goede komt en iedereen op de lange termijn nog gebruik van deze natuurlijke hulpbronnen kan maken. Strenge sociale en milieucriteria zorgen ervoor dat alleen díe projecten worden gefinancierd die niets of niemand schade berokkenen, dus sterke safeguards zijn heel belangrijk voor het werk dat wij doen.”

 

De brief aan Frank Heemskerk, de Nederlandse bewindvoerder van de Wereldbank

Lees meer over dit onderwerp