Both ENDS

Nieuws / 19 december 2014

Amerikaans Congres tegen zwakkere investeringsregels Wereldbank

Het Amerikaanse Congres heeft een brief aan de US Treasury (het Amerikaanse Ministerie van Financiën) gestuurd, waarin staat dat de sociale- en milieucriteria voor investeringen van de Wereldbank, de zogenaamde ‘safeguards’ zeker niet zwakker mogen worden dan ze nu zijn. Het Congres vindt dan ook dat de Treasury zich daartegen moet verzetten. Dat is een enorme opsteker voor maatschappelijke organisaties van over de hele wereld – waaronder Both ENDS -  die zich al jaren inzetten voor handhaving en zelfs verbetering van de huidige criteria waaraan investeringen van de Wereldbank moeten voldoen.

 

Zwakke regels

“De Wereldbank is op dit moment bezig met een herziening van haar standaarden, de zogenaamde ‘safeguards’”, zegt Pieter Jansen van Both ENDS. Maatschappelijke organisaties over de hele wereld waarmee Both ENDS samenwerkt, zijn bang dat de safeguards die er nu zijn, behoorlijk zullen worden afgezwakt. “En dat zou enorme gevolgen hebben voor miljoenen mensen in ontwikkelingslanden, want de Wereldbank hoeft dan minder rekening te houden met de gevolgen van haar investeringen voor mensen en de omgeving waarin ze wonen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een grote dam, waardoor dorpen onder water komen te staan, of aan grootschalige landbouwprojecten waardoor land en water worden vervuild en mensen van hun land worden verjaagd. Het nog verder versoepelen van de regels, daar wordt dus nu door het Amerikaanse Congres een stokje voor gestoken, want de VS is de grootste aandeelhouder van de Wereldbank en heeft veel invloed. De brief van het Congres kan zeker niet zomaar worden genegeerd!”.

 

Praten als Brugman

Pieter is zelf nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de brief. Samen met de ULU Foundation(Hawaï), the Center for International Environment Law (USA), Inclusive Development International (USA), Friends of the Earth-US, Urgewald (Duitsland) en Ecological Justice (Indonesië) heeft hij congresleden en hun medewerkers aangespoord om de brief te schrijven. “Daar was behoorlijk wat overtuigingskracht voor nodig, we hebben maandenlang gelobbyd en overlegd met congresleden.

 

Geen duimbreed toegeven

“Een andere opsteker is dat het Congres de zogenaamde ‘2015 Omnibus Appropriations Act’ heeft aangenomen. Daarin staat onder andere dat de VS geen steun meer mag geven aan investeringen die financiële instellingen doen in grote destructieve dammen voor waterkracht of in projecten die leiden tot grootschalige ontbossing. Dat is heel goed nieuws na de enorme kater die we eerst hadden van de consultatierondes met de Wereldbank. De Bank wilde geen duimbreed toegeven aan maatschappelijke organisaties die allemaal tegen verslechtering van de investeringsregels van de bank zijn. Maar nu moeten ze wel.”

 

Openbaar maken van namen

De ‘2015 Omnibus Appropriations Act’ vraagt ook om meer transparantie van de ‘International Finance Corporation’ - een apart onderdeel van de Wereldbank - en van andere internationale financieringsinstellingen. De namen van de eigenaren van bedrijven die door overheden met publiek geld gesteund worden zijn nu vaak onbekend. Deze wet zegt dat die namen openbaar gemaakt moeten worden. Daarnaast maakt de wet het mogelijk om personen waarover het State Department informatie heeft dat ze betrokken zijn bij corruptie, schendingen van mensenrechten en oneerlijke mijnactiviteiten, uit de VS te weren.

 

Do no Harm

Pieter Jansen: “We delen in Europa de zorg van het Amerikaanse Congres dat de Wereldbank de regels zover verwatert, dat mensenrechten, de basisrechten van de EU en een reeks van milieu- en biodiversiteitsverdragen waarbij de EU partner is ernstig onder druk komen te staan. Daarom zijn we blij dat het Congres deze stap heeft genomen. Dit brengt de Wereldbank weer in de richting van zijn belangrijkste principe: do no harm.”

 

Lees meer over dit onderwerp