Both ENDS

Nieuws / 7 februari 2017

Alle ogen op de Amazone met droomfondsproject!

Goed nieuws voor inheemse gemeenschappen in het Amazonegebied! Tijdens het 'Goed Geld Gala' van de Nationale Postcode Loterij, dat gisteren in Carré in Amsterdam gehouden werd, werd een cheque van maar liefst 14,8 miljoen euro toegekend aan het droomfondsproject 'All eyes on the Amazon'. 

In het project werken 12 organisaties, waaronder Both ENDS, de komende vier jaar samen aan het versterken van de positie van inheemse groepen zodat zij hun leefgebied, het Amazonewoud, kunnen beschermen. Alle projectpartners, behalve Both ENDS variërend van Hivos en Greenpeace tot Interpol, ISS, Witness en de regionale inheemse koepelorganisatie COICA, hebben een eigen taak binnen het project, maar het doel van alle activiteiten is de (veroorzakers van de) vernietiging van het regenwoud te stoppen. 

Hoe doen we dat? 

Inheemse groepen krijgen de beschikking over drones waarmee ze de ontbossing die overal om hen heen plaatsvindt, maar die voor de buitenwereld grotendeels verborgen blijft, in beeld kunnen brengen. Met dit beeldmateriaal en nieuwe radarsatelliettechnologie kunnen we snel en precies bepalen waar ontbost wordt.

Wie zitten erachter? 

De volgende stap is te onderzoeken welke bedrijven of investeerders er precies achter die ontbossing zitten. Dit project draait om het openbaar maken van wat nu nog verborgen is, om bedrijven te stimuleren het anders te doen. Als het moet, voeren we de publieke druk verder op, starten we een (internationale) rechtszaak of mobiliseren we een breed publiek. Maar we richten ons ook op de partijen die op de achtergrond een belangrijke rol spelen: de financiers van destructieve praktijken en lakse politici en instanties. Door de druk van alle kanten op te voeren dwingen we ze om harde afspraken en sterke wetten te maken die een einde maken aan de ontbossing.

Bescherm de bosbeschermer

Landrechten van inheemse volken in het Amazonegebied moeten worden erkend, niet alleen omdat ze al eeuwen in het bos wonen, maar ook omdat ze de beste bosbeschermers zijn. In de gebieden die nog onaangetast zijn, brengen we daarom het grondgebied van inheemse bewoners in kaart. Een ander doel van het project is overheden ertoe te bewegen de cruciale rol van lokale boswachterteams te erkennen en te financieren. Nationaal en internationaal vergroten we de publieke steun voor het behoud van regenwouden en hun bewoners, ook om ervoor te zorgen dat activisten die hun leefgebied beschermen, dit veilig kunnen doen. Overal waar bedrijven actief zijn die ontbossing mogelijk maken of in stand houden, komen lokale partners die betrokken zijn bij dit project in actie. Zo groeit het netwerk van beschermde, intacte bosgebieden.

Wat doet Both ENDS in dit project?

Wij slaan de brug tussen lokale gemeenschappen en financiers en andere betrokkenen in Nederland en in andere Westerse landen. We onderzoeken welke publieke instanties er eventueel achter de ontbossingen zitten, en brengen de issues waarmee de lokale bevolking kampt, onder de aandacht van deze spelers. Als het nodig is, gebruiken we de klachtenmechanismes van de OESO of andere relevante instanties om de houding, het beleid en acties van bedrijven en financiers uit Nederland zo te veranderen dat de situatie en het Amazonegebied daadwerkelijk verbetert. 

Toekenning is erkenning voor lokale gemeenschappen

"De Nationale Postcode Loterij laat zien dat ze de rol van lokale groepen in het Amazonegebied belangrijk vindt", zegt Danielle Hirsch, directeur van Both ENDS. "Inheemse groepen zetten vaak alles op het spel als ze hun leefomgeving beschermen tegen de belangen van economische en politieke machthebbers. Juist nu steeds meer milieu- en mensenrechtenverdedigers die strijd met hun leven moeten bekopen, is het keihard nodig dat we ze met z'n allen steunen. Dit programma doet dat. Het combineert directe steun via dataverzameling en campagnes met directe actie richting nationale en internationale bedrijven en overheden die medeverantwoordelijk zijn voor de teloorgang van het Amazonegebied. Wij spreken ze aan, spannen internationale procedures aan en bieden ze tegelijkertijd een duurzaam en rechtvaardig handelingsperspectief."

De Nationale Postcodeloterij geeft met deze toekennning de aftrap voor iets wellicht nog veel groters: de ambitie is namelijk om dit model in eerste instantie uit te rollen in het Amazonegebied, maar vervolgens ook toe te gaan passen in Borneo en in Congo, waar soortgelijke misstanden plaatsvinden.
 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp