Both ENDS

Blog / 16 april 2020

Voor een andere toekomst zijn nieuwe gezichten nodig

In deze tijd van crisisgedreven reflectie lezen we uit alle hoeken en gaten rake analyses van verleden en heden, die worden vertaald in actieagenda’s. Veel analyses zijn inhoudelijk – ze gaan over ongelijkheid, klimaat, financiële sector, gezondheidzorg, onderwijs, vrouwenrechten. Ze gaan over het ‘wat’ en veel minder over ‘wie’ of ‘hoe’. Maar een andere toekomst bouw je samen met iedereen van jong tot oud, man én vrouw. Deze toekomst overkomt ons niet, we zijn er zelf bij. Tijd voor nieuwe gezichten aan tafel met een andere stem. Tijd voor een nieuwe toekomst.

In Nederland is duidelijk dat er weinig nieuwe geluiden te horen zijn; het landelijk crisisteam dat zichtbaar is voor ons burgers, bestaat louter uit mannen. Hier en daar komt een witte vrouw aan het woord, vooral als het over achtergronden of duiding gaat. De grote meerderheid van iedereen die we zien is boven de 45.

Dat kan en moet anders; door andere mensen invloed te laten hebben op onze toekomst zal die toekomst veranderen. Als we dezelfde ideeën en gedachten die ons gebracht hebben waar we nu zijn, ook de toekomst vormgeven, zal er geen ander resultaat uitkomen. Vanuit Both ENDS werken we al jaren wereldwijd om verse gezichten en nieuwe krachten, mensen die andere geluiden laten horen, aan de besluitentafel te krijgen.

Sinds het begin van de 20ste eeuw hebben we een snelle opkomst gezien van lokale netwerken die, parallel aan het proces van globalisering, uitgegroeid zijn tot wereldwijde bewegingen. De vrouwenbeweging, de vakbonden en de antiracismebeweging bestaan al een dikke eeuw. In reactie op globalisering zijn inmiddels ook de klimaatbeweging, de tax justice beweging, Voedsel Anders en transitiesteden volwassen geworden.

Al die bewegingen zijn een combinatie van protest en concrete actie. Voorstellen voor de toekomst zijn geïnspireerd door succesvolle ervaringen op lokaal niveau–voedselbossen, vergroening van de Sahel, duurzame energiecoöperaties, maar ook door publieke budgetteringsprocessen. Buiten grote diversiteit en actieve leden, hebben ze zelfgecreëerde financieringsmechanismen. Onze politiek leiders en de veelal mannelijke directeuren van banken en bedrijven, zijn vooralsnog echter louter ceremonieel geïnteresseerd. Ze blijven stug Oost-Indisch doof voor dit breed-gedragen geluid en negeren de systematisch concrete en zeer uitvoerbare handelingsperspectieven die deze bewegingen en hun financieringsmechanismen bieden op weg naar een duurzame en eerlijke wereld.

Als we een duurzamer en rechtvaardiger toekomst willen, moet we een ander pad in. Samen met al die bewegingen die met één voet in de klei staan en met de andere in de wereld. Laten we beleids- en investeringsbeslissingen samen nemen. Immers, als we blijven doen wat we altijd al deden, krijgen we wat we altijd al kregen. Dus, in Loesje's woorden; 'Verbeter de wereld, begin!'.

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp