Both ENDS

Blog / 3 oktober 2011

Hartenkreet

Hartenkreet

 

De uitspraak is relevant voor alle volken in Latijns Amerika die, net als de Saramaka, formeel geen rol spelen in het bestuur van hun land of regio. Het lijkt voor velen dan ook of hun mening niet hoeft te tellen in de besluitvorming over de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen in het gebied waar zij al eeuwen leven. Het Inter-Amerikaanse Hof zag dit anders en droeg Suriname op de wetgeving te herzien.

 

Het vonnis was een overwinning, maar met alleen het vonnis zijn de Saramaka er niet. Als vertegenwoordiger van zijn volk staat Jabini nog steeds voor grote uitdagingen. Pas als de rechten van de inheemse volkeren ook in de nationale wetgeving zijn vastgelegd, heeft het vonnis echt impact op de besluitvorming. De realiteit van Jabini is, dat het vonnis bekend is in de hele wereld, maar dat weinig mensen in Suriname zelf weten wat er speelt. Als parlementslid is Jabini de druk aan het opvoeren. Daarbij heeft hij niet alleen steun nodig van zijn politieke achterban, maar moet hij ook de economische elite van zijn land overtuigen.

 

Jabini deinst niet terug voor deze uitdagingen. Hij heeft echter wel geld nodig. Geld voor voorlichters, die de Saramaka op de hoogte stellen van hun nieuw verworven rechten. Maar ook geld voor publieke campagnes die hem steunen in het politiek debat.

 

Mensen als Jabini bereiken veel. Hun inzet is essentieel in de strijd tegen schending van mensenrechten, en in het behoud en duurzaam gebruik van natuur wereldwijd. Met ongelooflijk weinig geld bereiken ze baanbrekende resultaten. Toch is het voor juist die mensen ontzettend moeilijk om financiering te vinden. Het wordt tijd dat iedereen die strijdt om het behoud van natuur en biodiversiteit, erkent dat mensen die in die natuur leven belangrijke bondgenoten zijn die steun verdienen in de veranderingsprocessen die zij in eigen land bevechten. Mensen als Jabini moeten kunnen rekenen op financiering voor het uitvoeren van vaak onzichtbare activiteiten in eigen land. Want zij zijn de sleutel tot natuurbehoud in de toekomst.

 

2009  Goldman Prize for South & Central America: Wanze Eduards & S. Hugo Jabini

2007 verslag van rechtzaak Inter American Court of Human Rights

Website Forest Peoples Programme

2006: Aanklacht tegen Suriname
Lees meer over dit onderwerp