Both ENDS

 

Klimaatmars Amsterdam

Op zondag 10 maart 2019 neemt Both ENDS deel aan wat naar verwachting de grootste klimaatmars van Nederland tot nu toe wordt. De mars wordt georganiseerd door Milieudefensie, Greenpeace, Oxfam Novib, FNV, De Goede Zaak en de Woonbond en wordt ondersteund door Both ENDS en een groot aantal diverse maatschappelijke organisaties. Samen eisen we een veilige toekomst voor onszelf, onze kinderen en voor alle mensen wier leven al bijna bijna onmogelijk is of zal worden gemaakt door de effecten van klimaatverandering zoals droogte, overstromingen ziekte en  voedseltekorten.

 

Tijdens de mars stellen we het overheersende beeld heersende van Nederland als klein land op het gebied van klimaatimpact ter discussie; in feite heeft ons land grote impact op klimaatverandering als gevolg van ons exportmodel, dat afhankelijk is van de handel in fossiele brandstoffen en grootschalige landbouwgrondstoffen, en van de ontwikkeling van infrastructuur gerelateerd aan fossiele brandstoffen.

 

We vragen de Nederlandse regering om haar klimaatagenda veel serieuzer te nemen en om bovendien de klimaatcomponent van het Nederlandse handelsmodel aan te pakken. Het is cruciaal dat we ervoor zorgen dat activiteiten van Nederlandse bedrijven en investeerders, vaak ondersteund door publieke middelen, in overeenstemming zijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Daarom roepen we de Nederlandse regering op om haar jaarlijkse 8 miljard euro aan overheidssteun aan fossiele brandstoffen stop te zetten, haar overheidsbegroting voor fossiele brandstoffen af ​​te stoten en wettelijke kaders te versterken om naleving van internationale sociale en milieuovereenkomsten verplicht te maken.

 

Daarom lopen wij mee op 10 maart.

 

We hebben lang genoeg gewacht en het klimaat wacht niet op ons. Nodig je vrienden uit en word loop ook mee!

 

De Dam, Amsterdam

Kijk voor meer info op Facebook