Both ENDS

Publicatie / 11 February 2015

Natuurlijke hulpbronnen in Mongolie: lust of last voor de democratie?

De Europese Commissie en de EU-lidstaten, waaronder Nederland, hebben partnerschappen en andere economische verdragen gesloten met de landen in de voormalige Sovjet Unie op het gebied van handel, investeringen en belastingen. In deze landen heeft het socialistische systeem in rap tempo plaats gemaakt voor een vergaande vorm van kapitalisme. In Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken heeft zich een oligarchie van rijke zakenlieden/bureaucraten gevestigd en grootschalige investeringen in energie en mijnbouw hebben de broze fundamenten van de democratie volledig uitgehold.

 

Om democratisering echt te ondersteunen, zouden de EBRD en andere publieke banken hun investeringen in ontwikkelingslanden niet moeten richten op gecentraliseerde, grootschalige energie-infrastructuur en op export gerichte mijnbouw en verwerking. Juist duurzame en kleinschalige en meer democratische, productiesystemen evenals democratische, effectieve en controleerbare distributienetwerken verdienen financiële steun.

 

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer
c

Lees meer over dit onderwerp