Both ENDS

Nieuws / 29 November 2013

Tijd voor eerlijke en duurzame handel!

Vorige week werd in Brussel het Alternative Trade Mandate (ATM) officieel gelanceerd. Het ATM is een alliantie van meer dan 50 organisaties uit heel Europa die een reactie geven op het huidige Europese handels- en investeringsbeleid. Zoals de naam al aangeeft brengt het ATM ook een alternatief: een eerlijker en duurzamer beleid waarbij respect voor mens, milieu en democratie centraal staan. Een handelsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van onder andere vakbonden, boeren, activisten op het gebied van milieu en mensenrechten, en netwerken die zich inzetten voor fair trade. Met de Europese verkiezingen in zicht wordt er momenteel door heel Europa actief campagne gevoerd om het Alternative Trade Mandate onder de aandacht te brengen bij organisaties, het publiek en parlementsleden. SOMO, TNI en Both ENDS, verenigd in de Fair, Green and Global alliantie, sluiten zich hierbij aan door campagne te voeren in Nederland.

 

Waarom is er een alternatief nodig?

“Het Alternative Trade Mandate is niet tegen handel maar wél tegen het huidige handels- en investeringsbeleid”, stelt Willemijn Rooijmans van Both ENDS. “De besluitvorming over handel en investeringen is vaak ondemocratisch, er gebeurt teveel achter gesloten deuren waar alleen de belangen van een kleine elite worden meegenomen. Het overgrote deel van de wereldbevolking profiteert niet of nauwelijks van handel en lijdt er vaak zelfs onder. Dat komt omdat internationale handelsregels en -verdragen vaak de schending van milieu en mensenrechten in de hand werken.” Leden van het Alternative Trade Mandate hebben een document opgesteld waarin er alternatieven worden gegeven voor tien cruciale onderwerpen die met handel te maken hebben, zoals voedsel, democratie, arbeid en klimaat.

 

ATM Launch 26-27 november Brussel

In mei 2014 zijn er Europese verkiezingen en daarom kwamen de organisaties die betrokken zijn bij het Alternative Trade Mandate deze week bij elkaar in Brussel. Er werd gesproken over hoe we in de maanden vóór de verkiezingen campagne kunnen voeren.  “Een aantal Europarlementariërs staat al achter het initiatief. Uit hun speeches en reacties van afgelopen week was duidelijk te merken dat het Alternative Trade Mandate wat hen betreft een haalbaar en goed alternatief is.”

 

Wat doen we op Nederlands niveau?

“Verschillende organisaties in heel Europa zetten zich in voor een campagne op nationaal niveau. Zo voeren SOMO, TNI en Both ENDS, verenigd in de ‘Fair, Green and Global alliantie’, een campagne in Nederland. Samen met andere Nederlandse organisaties met overeenkomende doelstellingen, bundelen we onze krachten om het ATM te promoten en te verspreiden. Uiteindelijk zullen we de Nederlandse kandidaten voor het Europese Parlement een pledge, dus een soort geloftelaten ondertekenen waarin zij verklaren zich te zullen inzetten voor een eerlijker en duurzamer Europees handelsbeleid.”

 

 

 

Europese website ATM

 

 

Lees meer over dit onderwerp