Both ENDS

Nieuws / 16 oktober 2013

Reactie op brief van Ploumen aan Tweede Kamer

Vorige week stuurde minister Ploumen een brief naar de Tweede Kamer over hoe zij de samenwerking met het 'maatschappelijk middenveld' na 2015 voor zich ziet. Vandaag reageerde de Fair, Green and Global Alliantie (FGG) op die brief.  De FGG, het samenwerkingsverband van Both ENDS, ActionAid, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), SOMO en Transnational Institute, ziet weliswaar positieve punten in de brief van minister Ploumen, maar heeft  ook kritiek. De brief wordt donderdag 17 oktober van besproken in het Algemeen Overleg van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Pleitbezorging en beïnvloeding
Positief is de erkenning dat pleitbezorging en beïnvloeding voor de minister belangrijke taken zijn van organisaties die werken aan milieu, mensenrechten en ontwikkeling. De minister steekt hiermee de nek uit voor haar eigen critici, organisaties als de onze. De FGG gaat ervan uit dat de ‘waakhondfunctie’ ook door de minister wordt gewaardeerd als die wordt gericht op het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland en op andere ministeries dan het hare. Niet voor niets draagt de minister medeverantwoordelijkheid voor de coherentie van het kabinetsbeleid. De FGG alliantie juicht het toe dat er een einde komt aan de voor maatschappelijke organisaties vaak verstikkende regeldruk.

 

Slechte verdeling
De FGG blijft tegenstander van de daling met 50% van het budget Ontwikkelingssamenwerking. Zij laakt ook de slechte verdeling tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties van het overgebleven budget. Dat het bedrijfsleven een beslissende invloed heeft op armoedebestrijding, mensenrechten en milieubehoud in zuidelijke landen moet nog maar blijken. Geld dat in het kader van zogenaamde ‘speerpunten’ van de minister verdeeld wordt, zal buiten het bereik blijven van organisaties die op hun terrein werken aan beter bestuur, beleid en inspraak. De publiek-private projecten die met het speerpuntengeld worden gefinancierd zijn vaak technisch en gericht op infrastructuur. In het algemeen voelen onze zuidelijke partners, die het dichtst bij de lokale bevolking staan, de daling van het budget het meest. Zij hebben weinig toegang, zo leert de ervaring, tot de door de minister genoemde vervangende fondsen (Gates ea.).

 

Accountability Fund
Het door de minister voorgestelde Accountability Fund is in haar brief veel beperkter ingevuld dan aanvankelijk is voorgespiegeld  en roept een reeks van vragen op. Is dit het fonds voor de waakhondfunctie van maatschappelijke organisaties? In welke landen wordt er aan accountability gewerkt en wat als er in een land een zeer zwak maatschappelijk middenveld is dat moeilijk direct is te financieren? Vervangt dit de steun die ambassades nu al geven aan organisaties in landen waar maatschappelijke oppositie onder druk staat? Kunnen naast overheden ook Nederlandse bedrijven die actief zijn in het buitenland kritisch worden gevolgd? Is 15 miljoen genoeg voor dit alles?

 

Partnerschappen
De Fair, Green and Global Alliance kijkt uit naar samenwerking met de minister in de nieuw te vormen partnerschappen na 2015. De alliantie blijft zich daarbij sterk committeren aan zijn eigen doelstellingen op het gebied van mensenrechten, milieu en financiële fairness, en blijft de belangen behartigen van zijn vele honderden partners in het Zuiden en landen in de voormalige Sovjetunie.

Lees meer over dit onderwerp