Both ENDS

Nieuws / 26 maart 2015

Onderhandelingen over klimaatgeld in Korea

Welke kansen en mogelijkheden zal het Green Climate Fund (GCF) bieden aan landen als Indonesië en Ghana? Welke beslissingen moeten nu genomen worden zodat het geld uit het fonds in de toekomst zeker op de plekken terecht komt waar het voor bedoeld is? Sinds de VN in 2011 besloot tot de oprichting van dit Green Climate Fund, bemoeit Both ENDS zich samen met een paar NGO’s uit ontwikkelingslanden intensief met de manier waarop het fonds wordt ingericht. Deze week wordt in Songdo, Zuid Korea, de negende bestuursvergadering van het GCF gehouden. Zoals tot nu toe bij elke bestuursvergadering is Both ENDS vertegenwoordigd, deze keer in de persoon van Leonie Wezendonk. Samen met Titi Soentoro van de

Indonesische belangenorganisatie Aksi! en Ken Kinney van het Development Institute in Ghana, is zij afgereisd naar Songdo om het bestuur te overtuigen van het belang van lokale initiatieven in de strijd tegen (de gevolgen van) klimaatverandering.

 

Titi en Ken schreven voorafgaand aan de bijeenkomst een blog over de richting die het GCF volgens hen zou moeten kiezen. Beleidsplannen zouden moeten aansluiten bij de behoeften en capaciteiten van ontwikkelingslanden, en dan met name de groepen binnen die landen die het zwaarst getroffen worden door klimaatverandering. Het is dan van belang dat het geld niet blijft hangen in grootschalige projecten waar de lokale bevolking nauwelijks baat bij heeft. Both ENDS en partners vinden dat de lokale bevolking meestal de beste, meest duurzame oplossingen heeft om problemen door klimaatveranderingen het hoofd te bieden. We doen er alles aan om het bestuur van het GCF ook tot dat inzicht te brengen, zodat het fonds zó wordt ingericht dat klimaatfinanciering voor deze groepen toegankelijk en bereikbaar wordt.

 

Lees de gehele blog van onze partners op de website van het Climate & Development Knowledge Network.

 

Lees verder alle blogs die Both ENDS en partners tot nu toe schreven over de ontwikkelingen bij het Groene Klimaatfonds

 

Lees meer achtergrondinformatie over het Groene Klimaatfonds

Lees meer over dit onderwerp