Both ENDS

Nieuws / 16 juni 2014

Klacht over bouw Barro Blanco dam in behandeling genomen

Het expertpanel van het onafhankelijke klachtenmechanisme van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO gaat voor het eerst in zijn geschiedenis een klacht in behandeling nemen. De klacht werd op 5 mei ingediend door omwonenden van de in aanbouw zijnde Barro Blanco dam in Panama. Deze mensen behoren tot de inheemse Ngäbe-Buglé stam en vinden dat FMO zich niet heeft gehouden aan haar eigen sociale en milieu- standaarden bij de lening van 25 miljoen dollar voor de bouw van de dam. Anouk Franck van  Both ENDS volgt de situatie op de voet.

 

Waaruit bestaat de klacht?

“In de klacht staat dat de FMO tekort is geschoten in het verkrijgen van toestemming van omwonenden op basis van voldoende informatie. Dit heet free, prior and informed consent. Het is een recht dat is vastgelegd in de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren. Volgens een deel van de Ngäbe-Buglé, vertegenwoordigd door milieu- en mensenrechtenorganisatie M-10, is dat recht bij de planning en constructie van de Barro Blanco dam geschonden. Het stuwmeer van de dam, waarmee elektriciteit moet worden opgewekt, ligt voor een deel op traditioneel inheems grondgebied. Dat betekent dat huizen, scholen en religieus, cultureel en archeologisch belangrijke plekken definitief onder water verdwijnen als de dam wordt geopend. Een aantal Ngäbe moet verplicht verhuizen van het land waaraan ze generaties lang verbonden zijn geweest. De rivier de Tabasará verandert van belangrijk deel van het ecosysteem in stilstaand water. Dat is funest voor zowel de voedselvoorziening van de omwonenden als voor het landschap en de lokale biodiversiteit.

 

Hoe verloopt de procedure nu verder?

“Het onafhankelijke klachtenmechanisme van de FMO is in januari 2014 in werking getreden. FMO is de eerste bilaterale Europese ontwikkelingsbank die een dergelijk mechanisme heeft opgericht en de Duitse ontwikkelingsbank Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) heeft zich hierbij aangesloten. Het mechanisme biedt de mogelijkheid aan mensen die zich benadeeld voelen door investeringen van de FMO een klacht in te dienen. Het mechanisme heeft geen wettelijke kracht, maar dient als instrument om conflicten tussen belanghebbenden en de FMO op te lossen. Het expertpanel van het klachtenmechanisme gaat de kwestie nu bespreken met alle partijen en zal alle beschikbare documentatie doornemen. Daarna zal het panel besluiten om een dialoog te beginnen of om een onderzoek in te stellen. Uiteindelijk zal het panel, na zowel de klagende partij als de FMO te hebben geraadpleegd, een rapport schrijven met aanbevelingen, en het klachtenbureau van de FMO zal dan toezien op de implementatie van die aanbevelingen. Al met al een proces dat maanden kan gaan duren.”

 

Hoe belangrijk is deze beslissing?

 “Het feit dat onafhankelijke experts de klacht van de Ngäbe gaan bestuderen, is van groot belang. Het mechanisme van de FMO is het eerste onafhankelijke klachtenmechanisme van een nationale ontwikkelingsbank in Europa. Hoewel het mechanisme niet perfect is, is het een belangrijke stap op weg naar een wereld waarin grote banken en bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen voor de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu. Het is te hopen dat de klacht snel wordt behandeld, want de bouw van de dam gaat nu al de laatste fase in. De Ngäbe-Buglé  blijven voorlopig in het kamp dat ze hebben opgezet aan de oever van de rivier, waarmee ze de machines van het bouwbedrijf hopen tegen te houden van het betreden van hun land.”

 

7 mei          2014:  Klacht tegen FMO door inheemse bewoners rond Barro Blanco dam, Panama

18 februari 2014:  Kamervragen over de aanleg van de Barro Blanco dam

18 februari 2014:  Confrontatie dreigt bij Barro Blanco dam in Panama

14 februari 2014:  Klacht indienen bij de FMO?

Lees meer over dit onderwerp