Both ENDS

Nieuws / 12 October 2018

De sojacoalitie stopt, maar het werk moet en gaat door!

Na 15 jaar hebben leden van de Nederlandse Sojacoalitie besloten de coalitie op te heffen. In totaal 16 maatschappelijke organisaties werkten in de loop der jaren in de Sojacoalitie samen om de negatieve gevolgen van productie, transport, verwerking en consumptie van soja op de agenda te zetten en samen met de relevante spelers naar oplossingen te zoeken.

Geen single issue

Hoewel lang niet alle problemen zijn opgelost en er nog heel veel werk aan de winkel is, zien de organisaties die deel uitmaakten van de Sojacoalitie dat de problematiek rond soja inmiddels past in de veel bredere discussie over de problemen rond de productie van bulkproducten in het algemeen, zoals bijvoorbeeld palmolie en suikerriet. De verschillende organisaties gaan daarom door met hun activiteiten en zullen blijven samenwerken, alleen niet meer binnen een formeel samenwerkingsverband dat uitsluitend op soja is gericht.

Negatieve impact in productie- en consumptielanden

In 2003 verenigden Nederlandse ontwikkelings-, sociale-, en natuur- & milieuorganisaties zich in De Nederlandse Sojacoalitie (NSC) om aandacht te vragen voor de enorme problemen die veroorzaakt worden door productie, transport, verwerking en consumptie van soja. In de landen waar de soja wordt geproduceerd gaat het bijvoorbeeld om ontbossing, grootschalige infrastructuur, schending van mensenrechten, landroof, vervuiling en gebruik van pesticiden. In Nederland heeft de intensieve veeteelt die mogelijk wordt gemaakt door de import van grote hoeveelheden soja, grote effecten op natuur en biodiversiteit in eigen land; het mestoverschot zorgt voor milieuvervuiling en verzuring en vermesting van natuurgebieden.

De drie V's

De organisaties pakten de problemen aan via 3 lijnen, de zogenaamde '3 V's':
• Verduurzaming van sojaproductie
• Vervanging van importsoja door duurzame eiwitbronnen uit Nederland en Europa
• Vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten
Door de jaren heen hebben leden van de Sojacoalitie aan de wieg gestaan van vele initiatieven die bijdroegen aan bovenstaande doelen. In een speciaal voor deze gelegenheid geproduceerd overzicht lichten we er een aantal uit.

Werk aan de winkel

Both ENDS blijft samenwerken met maatschappelijke organisaties in sojaproducerende landen en gaat in Nederland door met het bevorderen van coherentie van Nederlands beleid (handel, infrastructuur, investeringen, duurzame handelsketens). Ook draagt Both ENDS bij aan de dialoog rondom de Amsterdam Declaration in combinatie met het werk op palmolie.

In de loop der jaren maakten de volgende organisaties deel uit van de Sojacoalitie: Both ENDS (secretariaat), Agriterra, AIDEnvironment (ondersteuning), BBO (ondersteuning), Cordaid, FairFood, Greenpeace NL, Kerk in Actie, Milieudefensie, ICCO, IUCN NL, OxfamNovib, Solidaridad, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en Wetlands International.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp