Both ENDS

Voor de pers / 20 maart 2023

Het Transformative Water Pact: radicaal antwoord op mondiale crisis in waterbeheer

In aanloop naar de VN-waterconferentie 2023 in New York ontwikkelden academici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties van over de hele wereld de afgelopen maanden een alternatieve visie op wereldwijd waterbeheer. Het zogenoemde Transformative Water Pact is een reactie op het huidige waterbeheer, dat gekenmerkt wordt de voortdurende uitputting van de natuur, mensenrechtenschendingen en extreme machtsverschillen. Het Transformative Water Pact is een alternatieve visie op waterbeheer, gebouwd op de beginselen van milieurechtvaardigheid, gelijkheid en zorg.

Murtah Shannon, Both ENDS: "Het conventionele beleid blijft meer van hetzelfde bieden in het aanpakken van de wereldwijde watercrisis; meer technologie, meer data, meer financiën, meer marktwerking. Maar de watercrisis is een milieurechtvaardigheidscrisis en zolang de onderliggende machtsongelijkheid niet wordt aangepakt, zullen de zogenaamde "oplossingen" de status quo blijven versterken ten koste van mens en natuur."

Al tientallen jaren vestigen voorvechters van milieurechtvaardigheid de aandacht op de misstanden die worden veroorzaakt door watergerelateerde interventies en beleid, zoals de bouw van grootschalige dammen in rivieren, industriële waterwinning of landaanwinning bij kusten. Tegelijkertijd vragen zij aandacht voor de vele inheemse praktijken en innovaties in waterbeheer en –gebruik op gemeenschapsniveau, die laten zien hoe een betere toekomst eruit ziet. Shannon: "Tot nu toe is er echter nog geen gezamenlijke inspanning geleverd om deze verschillende bewegingen te verenigen in een gezamenlijke visie op waterbeheer. Met dit Pact hopen we een eerste stap in die richting te zetten."

Dringende noodzaak voor systeemverandering

Het Transformative Water Pact is ontwikkeld via verschillende online rondetafelgesprekken door een coalitie van meer dan 40 mensen, met name uit het mondiale Zuiden, die zich vanuit verschillende invalshoeken bezighouden met sociale en milieurechtvaardigheid in waterbeheer. Zij erkennen allemaal dat de wereld dringend behoefte heeft aan een systeemverandering in de richting van duurzaam en rechtvaardig waterbeheer.

Nadine Sander, IHE-Delft: "Het pact bestaat niet alleen uit een reeks kernbeginselen waarover alle deelnemers het eens zijn, maar biedt ook een tastbaar en concreet actiekader om de besluitvorming voor echte veranderingen in het waterbeheer te sturen. Het is gericht op alle actoren; beleidsmakers, de particuliere sector, overheidsorganisaties, NGO's, academici en gemeenschapsgroepen, voornamelijk in de waterbeheersector, die de beginselen ondersteunen en zich ervoor willen inzetten om ze in hun eigen vakgebied en invloedssfeer uit te dragen."

Draagvlak en steun

Het Transformative Water Pact is beschikbaar in acht talen en kan worden gelezen en ondersteund op deze website. Om aandacht en steun te voor het Pact te vergaren wordt het de komende maanden gepromoot, te beginnen met een online evenement op 23 maart in samenwerking met het Latijns-Amerikaanse netwerk Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) en de Colombiaanse regering.

 

Meer informatie:

Website Transformative Water Pact

Online event 23 maart: Towards just water governance in Colombia; a dialogue on the Transformative Water Pact

AIDA netwerk

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp