Both ENDS

Nieuws / 14 November 2018

Dag van de Paraguay-rivier

Ieder jaar op 14 november wordt in het Braziliaanse Cáceres de dag van de Paraguay-rivier gevierd. Dit is begonnen in 2000 toen het maatschappelijk middenveld voor het eerst de handen ineensloeg en met succes campagne voerde tegen de bouw van de Hidrovía Paraguay-Paraná, een waterweg. Sindsdien staat de datum symbool voor de sterke band van de bevolking met de rivier, haar cultuur en het milieu.

Het wetlandsysteem rond de Paraguay- en Paranarivier vormt het grootste zoetwatergebied ter wereld. Het levert water voor menselijke consumptie en irrigatie voor de landbouw en voorziet de miljoenen omwonenden van zoetwater en voedsel. De wetlands reguleren het waterpeil in de rivieren en zijn voor zowel het continent zelf als ver daarbuiten van cruciaal belang voor de beheersing van en aanpassing aan de verandering van het klimaat.

De rivier bepaalt de identiteit van de bevolking

Op de 'Dia do Rio Paraguai' van 2018 kwamen het maatschappelijk middenveld (CSO's, NGO's en afgevaardigden van de gemeenschappen langs de oevers van de rivier) uit de landen waar de Paraguay-rivier doorheen stroomt (Bolivia, Brazilië en Paraguay) bijeen. Onder hen waren ook veel partnerorganisaties van het Wetlands Without Borders programme. De dag is niet alleen bedoeld om de mensen bewust te maken van de bedreigingen voor de rivier, zoals mijnbouw, grootschalige landbouw, dammen en kanalisering van de loop van de rivier, maar ook om de nauwe band te benadrukken die de oeverbewoners voelen met de Paraguay.

De rivier is niet alleen een ecosysteem waarvan zij afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud, maar bepaalt ook een groot deel van hun cultuur en identiteit. Daarom wordt de rivier op de Dia do Rio Paraguai gevierd met zang, dans en rituelen.

Ontwikkeling van duurzame alternatieven

Binnen het Wetlands without Borders-programma werkt een groot netwerk van maatschappelijke organisaties samen om duurzame economische activiteiten te ontwikkelen, zoals agro-ecologie. Met deze alternatieven kunnen de oeverbewoners voorzien in hun levensonderhoud, het ecosysteem van de Pantanal wetlands beschermen en versterken en zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering waarin de wetlands zo'n grote rol spelen.

Ook werkt het regionale netwerk van organisaties aan een concept voor "bioculturele corridors". Het idee achter de corridors is dat stroompjes, rivieren, meren en bronnen worden hersteld en met elkaar verbonden, zodat ze weer naar het wetlandssysteem van het La Plata Basin en naar de Alto Paraná-rivier kunnen stromen. Via de herstelde corridors worden de verbindingen tussen de pockets in het ecosysteem hersteld en hun biologische en culturele functies versterkt.

De lokale partners hebben de Dia do Rio Paraguai aangegrepen om deze duurzame alternatieven verder uit te werken en te presenteren aan de gemeenschappen die de festiviteiten hebben bijgewoond.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp