Both ENDS


Wereld Waterdag 2013: samenwerking is belangrijker dan ooit

water.jpg

2 april 2013

De concurrentie op toegang tot water neemt steeds meer toe. Met water als de sleutel tot duurzame ontwikkeling, is het daarom heel belangrijk dat er de komende tijd goede afspraken worden gemaakt over wereldwijde water samenwerking. Op Wereld Waterdag 2013, die op 22 maart werd gehouden in Den Haag, zijn hiervoor belangrijke afspraken gemaakt en doelen gesteld.

 

Eerder dit jaar was Tobias Schmitz bij een VN vergadering in Genève, waar werd gepraat over water in de wereld na 2015, als de Millennium Ontwikkelingsdoelen (Millennium Development Goals) zijn afgelopen. Afgelopen maand was hij in Den Haag op de Wereld Waterdag, waar het debat verder ging en belangrijke leiders hun steun betuigden aan de ideeën die tot nu toe zijn voorgedragen. Het consultatieproces van de VN loopt nog tot september door,  maar wat er vrijdag is besloten zal hoogstwaarschijnlijk niet meer worden teruggedraaid.

 

Samenwerking na de MDGs

“Dit is een bijzonder jaar want er wordt vooruit geblikt op het vervolg op de MDGs. Maar het is ook een heel spannende tijd; in Nederland woedt er een hevige discussie over de rol van ontwikkelingssamenwerking, we leven in een tijd van crisissen – financiële en milieu crisissen –, en de concurrentie op toegang tot water neemt steeds meer toe waardoor de kans op conflicten groeit”, legt Tobias uit. “Samenwerking is nu belangrijker dan ooit!” Dat kan de VN beamen, er is dit jaar gekozen voor het thema: ‘Water samenwerking: een fundament voor vrede en duurzame ontwikkeling’.

 

De uitnodiging om deel te nemen aan het panel van de Wereld Waterdag kwam van de Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Op het 6e Wereld Water Forum (2012) heeft Both ENDS samen met 86 andere NGOs een wereldwijde alliantie gevormd, de ‘Butterfly Effect’, die druk uitoefent op internationale organisaties en overheidsorganen over de rol van de lokale bevolking bij discussies over waterbeheer. Als lid van de stuurgroep van de Butterfly Effect-alliantie was de Wereld Waterdag 2013 voor Tobias daarom een belangrijke kans om hiervoor te pleiten.

 

“Het is goed nieuws dat Integrated Water Resource Management (IWRM) en afvalwater de afgelopen maanden in de onderhandelingen zijn meegenomen. Eindelijk zijn er meetbare doelstellingen gesteld in de MDGs met betrekking tot duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Het is voor het eerst dat deze punten op de internationale agenda zijn gezet, en ik acht de kans heel klein dat deze doelstellingen nog overboord worden gegooid. Daar heeft Nederland zich samen met Zwitserland zich heel sterk voor gemaakt”, vertelt Tobias. “Tijdens het consultatieproces heb ik mijn best gedaan om donororganisaties te overtuigen de lokale bevolking meer te betrekken, en dat is gelukt.”

 

Rol van de lokale bevolking

“Ook heb ik mij vrijdag hard gemaakt voor de rol van de lokale bevolking. Ik zat in een panel tijdens de themasessie over water als sleutel tot armoedebestrijding, sociale gelijkheid en gender gelijkheid.” De andere thema-sessies gingen over de economische voordelen van water samenwerking, behoud van watervoorraden en milieubescherming door coöperatie en water samenwerking om vrede te bewerkstelligen.

 

De afgelopen maanden hebben veel verschillende dialogen plaatsgevonden om een signaal af te geven aan de VN. Zo vond donderdag in Den Haag een dialoog plaats getiteld ‘Wings for Water’ waaraan leiders van verschillende achtergronden deelnamen: van maatschappelijk tot politiek, van zakenwereld tot religieus, van jonge professionals tot ervaren specialisten. De input kwam van een online debat dat eerder werd gevoerd op het platform van the Broker en uit de resultaten van de VN consultatie.

 

Op vrijdag vond er een ‘High Level Forum’ plaats met VN vertegenwoordigers en andere belangrijke vertegenwoordigers. Het doel van dit forum was om water samenwerking hoger op de agenda van beleidsmakers en het bredere publiek te krijgen. Dit gebeurde door een positieve link te laten zien tussen verbeterde water samenwerking en een water-veilige wereld.

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in