Both ENDS


Barro Dam
World Cup Brazil
jwhi
Results
Rich Forests
Rich Forests
Climate Fund
Tatuoca, a stolen island
The meandering roads of Suape
Adapting to climate change in Ghana
Mapping our future
The Negotiated Approach
Rich Forests
Danielle_landscape_kleur_klein.jpg
‘Africa Works’ met fatsoenlijke financiering
Afgelopen week liepen tientallen maatschappelijke organisaties weg uit de besprekingen die ze hadden met de Wereldbank over de voorwaarden waaronder die bank leningen verstrekt en investeringen doet. Wij dragen van ons belastinggeld zo’n 300 miljoen euro bij aan de bank. Haar belangrijkste taak is de armoede op de wereld zo effectief mogelijk verminderen. Het incident maakt duidelijk dat het de Wereldbank niet lukt om een sluitend stel voorwaarden te formuleren ...


Nl
En

schrijf u in