Both ENDS

Nieuws / 5 december 2012

Persbericht: slechts 7% van in Nederland verwerkte soja is verantwoord geproduceerd

PERSBERICHT

Van alle soja die in 2011 in Nederland werd verwerkt en/of geconsumeerd, was slechts 7% verantwoord geproduceerd. Dat blijkt uit onderzoek van Profundo, in opdracht van de Nederlandse Sojacoalitie. In het onderzoek wordt de Nederlandse soja-import, -handel, -verwerking en -consumptie in kaart gebracht. Nederlandse bedrijven hebben afspraken gemaakt om in 2015 alleen nog maar verantwoorde soja te gebruiken. Handelaren, bedrijven en supermarkten zullen hun inspanningen flink moeten verhogen om zich daaraan te houden.

 

Tempo te laag

Tamara Mohr, woordvoerder van de Sojacoalitie: “Het tempo waarin de verbeteringen worden doorgevoerd is veel te laag. We weten allemaal dat er enorm veel partijen bij soja betrokken zijn. Die moeten stuk voor stuk concreet actie ondernemen. We zijn pas tevreden als de bewoners van de gebieden waar soja wordt geteeld duidelijke resultaten zien.”

 

Problemen

De wereldwijde sojateelt is de afgelopen twintig jaar toegenomen met 60%. Nederland is de grootste soja-importeur van Europa. Het overgrote deel van de geïmporteerde soja wordt gebruikt in veevoeder en uiteindelijk geconsumeerd in de vorm van vlees, kip, eieren, zuivel en de eindproducten waarin die verwerkt zijn. De productie van soja zorgt in de productielanden, vooral Zuid-Amerika, voor enorme sociale- en milieuproblemen.

 

Verantwoorde soja

Het moet en kan anders. In de afgelopen jaren zijn er veelbelovende standaarden en initiatieven opgezet om te komen tot verantwoorde soja. In de komende jaren moet duidelijk worden welke bijdragen deze leveren aan het verbeteren van de situatie van mens en natuur in productielanden. Daarnaast wordt bijvoorbeeld onderzocht wat de bijdrage kan zijn van het vervangen van Zuid-Amerikaanse soja door in Europa geteelde eiwitgewassen.

 

Alle spelers in de sojaketen

De actieve inzet van álle spelers in de sojaketen (handelaren, bedrijven en supermarkten) is de komende drie jaar hard nodig om ervoor te zorgen dat er in 2015 daadwerkelijk alleen nog maar verantwoorde soja, zonder bijsmaak, op de Nederlandse borden ligt. De sojacoalitie blijft de ontwikkelingen volgen en bedrijven in de sojaketen stimuleren tot actie. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere wijze verwoord in de Sojabarometer 2012 die vanaf vandaag beschikbaar is.

 

De Nederlandse sojacoalitie is Oxfam Novib, Solidaridad, Milieudefensie, Wereld Natuurfonds, ICCO, IUCN Nederlands Comité, Natuur & Milieu en Both ENDS. Wij zoeken samen met wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de soja producerende, verwerkende en consumerende landen naar manieren om de sojateelt rechtvaardiger en meer verantwoord te maken.

 

Noot voor de redactie:

De Sojabarometer is beschikbaar via de website van de Nederlandse sojacoalitie: www.sojacoalitie.nl

 

Secretariaat  Nederlandse sojacoalitie

p/a Both ENDS  / Nieuwe Keizersgracht 45  / 1018 VC Amsterdam

contactpersoon: Tamara Mohr / telefoon: 020 – 5306612 / e-mail: tm@bothends.org  of Masja Helmer  / telefoon 020 -5306600 / email: m.helmer@bothends.org   / www.bothends.org

 

Infographic 'Soy from plant to plate'

Sojabarometer 2012

 

Lees meer over dit onderwerp