Both ENDS


Dossier Negotiated Approach

Water_A1_Negotiated_Approach.JPG

Zonder water geen leven. Hoewel water alles en iedereen op aarde met elkaar verbindt, kan het ook de bron zijn van grote conflicten. Om te zorgen dat alle lokale gebruikers toegang hebben tot deze natuurlijke bronnen zonder dat deze uitdrogen of vervuilen, is het van groot belang dat stroomgebieden goed worden beheerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle belanghebbenden in en rond een stroomgebied. Helaas worden de behoeften van de lokale bevolking lang niet altijd meegenomen door beleidsmakers in lokaal, nationaal en internationaal (water)beleid. Both ENDS pleit ervoor om altijd alle betrokken partijen te laten meedenken bij het opstellen van beleidsplannen.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Lokale bevolkingsgroepen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn voor hun levensonderhoud vaak direct afhankelijk van waterbronnen zoals rivieren en meren. Constante watertoevoer, eerlijke distributie en duurzaam waterbeheer worden gezien als voorwaarden voor het bereiken van de Millenniumdoelen. Beleidsplannen, ook met betrekking tot het beheer van water, worden vaak door ambtenaren ontworpen die geen idee hebben van de praktijk in een stroomgebied. Aan de lokale bevolking wordt zelden gevraagd hoe zij zelf het beheer van het stroomgebied zouden inrichten. Ook grootschalige nationale of buitenlandse (infrastructuur-) projecten worden vaak geïmplementeerd zonder dat lokale gemeenschappen – die de gevolgen van deze projecten ondervinden – iets hebben kunnen inbrengen.

 

Beleidmakers werken vaak ‘top- down’: in het gunstigste geval wordt lokale groepen een al ontworpen plan laten zien waar ze wel of niet mee kunnen instemmen. In tegenstelling tot de meeste beleidmakers - die onbekend zijn met de praktijk - ontwikkelen lokale bevolkingsgroepen initiatieven waarin plaats is voor zowel economische groei als armoedebestrijding en natuurbehoud. Om te komen tot eerlijk en duurzaam waterbeheer, zouden deze ideeen dus moeten worden meegenomen in beleidsplannen

 

De Negotiated Approach is een methode die dat beoogt. Deze aanpak werd voor het eerst toegepast in India en bleek de afgelopen decennia succesvol bij het oplossen van conflicten rond watergebruik. Het belangrijkste kenmerk van de Negotiated Approach is dat alle belanghebbenden in een bepaald stroomgebied in staat worden gesteld met elkaar in dialoog te treden. Zo komt een gezamenlijk plan tot stand voor een duurzamer en eerlijker beheer van het beschikbare water.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS verbindt organisaties over de hele wereld die zich bezig houden met soortgelijke thema’s of die voor dezelfde uitdagingen staan. In de afgelopen jaren heeft Both ENDS samengewerkt met organisaties in India, Costa Rica, Indonesië, Brazilië en Peru en de Negotiated Approach samen met hen verder uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

Om tot goede resultaten te komen met de Negotiated Approach, is het heel belangrijk dat lokale initiatieven niet worden bemoeilijkt door lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving of investeringsverdragen. Samen met de lokale organisaties oefent Both ENDS daarom invloed uit op landelijke en internationale beleidsmakers om aan te sturen op een meer participerend beleid.

 

Op dit moment introduceert Both ENDS de Negotiated Approach ook bij partners in Afrika. In 2012 gaf Both ENDS ook een sterke boodschap aan het World Water Forum 6 en Rio+20 door het uitbrengen van een gezamenlijke intentieverklaring (Declaration of Commitment).

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Annelieke Douma  projectleider en clustercoordinator Water

Christa Nooy projectleider

Remi Kempers projectleider


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in