Both ENDS


Dossier Recht op water

Water_A2_Right_to_Water_klein.jpg

Bijna 800 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon water en ruim 2,5 miljard mensen hebben geen sanitaire voorzieningen. Dagelijks sterven daardoor alleen al duizenden kinderen aan water gerelateerde ziektes als tyfus en cholera. Both ENDS zet zich daarom samen met haar Nederlandse partner Simavi en internationale partners Freshwater Action Network (FAN) en Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) al jaren in voor de erkenning van het recht op water en sanitatie, dat immers net zo vanzelfsprekend is als het mensenrecht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Hoe meer mensen, hoe meer waterschaarste. Het wordt dus steeds belangrijker om de watervoorraad eerlijk te verdelen. De eerste belangrijke overwinning vond plaats in 2010, toen de VN het recht op water en sanitatie als mensenrecht erkende. Nu de erkenning een feit is, moet het recht worden ingebed wetten en regels op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Alleen op die manier kunnen lokale bevolkingsgroepen in de praktijk profiteren van de erkenning van het recht op water en sanitatie.

 

In oktober 2010 werd het recht op water geïntegreerd in de procedures van de Internationale Conventie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (ICESCR). Daarnaast is één van de Millenniumdoelen het halveren van de hoeveelheid mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater en sanitatie. Ook al is er veel vooruitgang geboekt in de afgelopen 15 jaar – voor een groot deel te danken aan de economische vooruitgang in China en India – er is nog een lange weg te gaan naar een wereld waarin de toegang tot water en sanitatie voor iedereen vanzelfsprekend is.

 

Door de erkenning van het recht op water en sanitatie krijgen arme en kwetsbare bevolkingsgroepen middelen in handen waarmee ze naar nationale en internationale gerechtsorganen kunnen stappen, om op die manier toegang tot schoon drinkwater en sanitatie te eisen. Both ENDS steunt ze hierbij, samen met zeventien partners van de WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) Alliance. Dit is een strategische coalitie van civiele maatschappelijke organisaties (CSO’s) en wetenschappelijke instanties om concrete voorstellen te ontwikkelen voor duurzaam waterbeleid. Daarbij speelt ook de gelijkwaardige toegang en controle over natuurlijke hulpbronnen van vrouwen en mannen een belangrijke rol.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS werkt nauw samen met CSO’s in onder meer Bangladesh, Benin en Oeganda. Samen met partners maakt Both ENDS lokale gemeenschappen bewust van nationale wet- en regelgeving op het gebied van water, en wat deze betekenen voor een gemeenschap in het alledaagse leven. In trainingssessies leren deelnemers hoe ze regels strategisch kunnen gebruiken en hoe ze de autoriteiten kunnen aanzetten tot het uitvoeren van bestaande wetten.

 

Both ENDS heeft een wereldwijd netwerk van partners gecreëerd en onderhoudt behalve met Nederlandse en EU-parlementsleden en beleidsmakers ook contact met senior experts van de Wereldbank en regionale banken. Zo stimuleren we beleidmakers om het recht op water en sanitatie op te nemen in hun plannen.

FINANCIËLE PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Remi Kempers programme officer


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in