Both ENDS


Water (uitgebreide informatie)

Uitgebreide informatie

In de afgelopen vijftig jaar werden wereldwijd meer dan 40.000 grootschalige dammen gebouwd. De uitgaven tussen 1990 en 2000: 200 miljard dollar. Terwijl grootgrondbezitters, de industrie en mensen in de stad profiteren, zijn naar schatting 40 tot 80 miljoen mensen van hun land verjaagd. Technologische ingrepen leiden tot het verdwijnen van diersoorten en de bedreiging van belangrijke ecosystemen.

 

Ondanks de vraagtekens en grote weerstand die deze benadering al jarenlang oproept, blijven overheden en internationale banken investeren in grote waterwerken. Zo worden momenteel in Zuid-Amerika, Azië en in Afrika grootschalige infrastructurele projecten ontwikkeld, waaronder het Initiative for the Integration of Infrastructure in Zuid-Amerika (IIRSA). Both ENDS versterkt de netwerken van maatschappelijke organisaties en ontwikkelt een gezamenlijke lobby agenda. Daarnaast werkt Both ENDS aan alternatieve, decentrale oplossingen.

 

Als watergebruikers spelen rurale gemeenschappen een cruciale rol in de ontwikkeling van een breed assortiment aan haalbare en betaalbare oplossingen die de toegang tot water vergroten. Ze ontwikkelen initiatieven waarin zowel plaats is voor economische groei als voor armoedebestrijding en natuurbehoud. Volgens Both ENDS zijn zij de kern van het mondiale waterbeleid. Daarom faciliteert Both ENDS de participatie van Zuidelijke maatschappelijke organisaties (CSOs) in internationale waterfora. Both ENDS vormt strategische allianties met CSOs en wetenschappelijke instanties om concrete voorstellen te ontwikkelen voor duurzaam waterbeleid.  

       

Daarbij speelt ook de gelijkwaardige toegang en controle over natuurlijke hulpbronnen van vrouwen en mannen een belangrijke rol.

 

Both ENDS en de Indiase organisatie Gomukh ontwikkelden een alternatieve benadering voor duurzaam waterbeheer: de Negotiated Approach. De Negotiated Approach is een proces van onderhandeling, waarin lokaal ontwikkelde ideeën en initiatieven en het ecosysteem centraal staan. Het creëert ruimte voor lokale actoren om te onderhandelen en deel te nemen aan de besluitvorming. De benadering heeft de afgelopen jaren al veel belangstelling gekregen van CSOs, beleidsmakers en wetenschappers. Both ENDS en haar partners richten zich de komende jaren op verdere verspreiding en uitwerking van de Negotiated Approach via capaciteitsversterking, onderzoek, promotie en dialoog.

 

Een ander belangrijk aandachtspunt voor Both ENDS is het versterken van de participatie van het maatschappelijk middenveld in de ontwikkeling en implementatie van nationale waterwetgeving. In veel landen in de wereld, waaronder Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Thailand en Zuid-Afrika past men de nationale waterwetgeving aan. De behoeftes en prioriteiten van lokale groepen en het Mensenrecht op Water moeten hierin worden meegenomen. Both ENDS brengt de gebrekkige toepassing van het Recht op Water onder de aandacht van de Nederlandse overheid en de Wereldbank.


 

Water_A1_Negotiated_Approach.JPG
Dossier Negotiated Approach
Zonder water geen leven. Hoewel water alles en ...
meer
Water_A2_Right_to_Water_klein.jpg
Dossier Recht op water
Bijna 800 miljoen mensen hebben geen toegang to...
meer
ADAPTS.jpg
Dossier Aanpassing aan klimaatverandering
Iedereen op de wereld krijgt vroeg of laat te m...
meer
Vrouw_in_Bangladesh_workshop_Gender_2010.jpg
Dossier Gender en water
De meeste kleine boeren zijn eigenlijk boerinne...
meer
Water_B1_Large_Scale_Infrastructure.jpg
Dossier Grootschalige infrastructuur
De oudste stuwdammen stammen van ver voor Chris...
meer

Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in