Both ENDS


Sociale en milieugevolgen van kolenmijnen

coal.gif

2009-2011

Nederlandse elektriciteitscentrales importeren hun steenkolen uit Colombia, Zuid-Afrika en Indonesië. In Nederland is in 2010 een politieke en maatschappelijke discussie gestart over de nadelige effecten van kolenwinning op de lokale bevolking en het milieu, die wordt veroorzaakt door onze vraag naar kolengestookte energie.

ACHTERGRONDINFORMATIE


In 2007 zijn de vergunningen voor de bouw van vijf nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales verstrekt door de Nederlandse overheid. Fossiele brandstoffen zoals kolen zijn volgens de Nederlandse regering onmisbaar in de brandstofmix van de energiesector: ze zijn een betrouwbare, betaalbare en stabiele energievoorziening.

De mijnbouw van kolen gebeurt op verschillende manieren, maar heeft vrijwel altijd schadelijke effecten voor het milieu. Grond en water worden vervuild met voor mijnbouw gebruikte chemicaliën, er vinden regelmatig bodemverzakkingen plaats en de lucht wordt vervuild door de uitstoot van methaan. Het herstel van de omgeving nadat de mijnbouwactiviteiten zijn voltooid, moet meegenomen worden bij het in kaart brengen van de door kolenmijnbouw veroorzaakte milieuproblemen.

Naast milieueffecten, wordt kolenmijnbouw ook gekenmerkt door allerlei sociale effecten. Arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht en het werk is gevaarlijk, er bestaan aanzienlijke gezondheidsrisico's voor zowel mijnwerkers als omwonenden, er vinden vaak gedwongen verhuizingen plaats en er bestaan geen, of slechts gebrekkige vakbondsrechten.

ROL BOTH ENDS


In Nederland worden momenteel naast de reeds bestaande kolencentrales, nieuwe centrales gebouwd. Daarom is het zeer belangrijk dat de hele kolenproductieketen wordt verduurzaamd. Energiebedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten de negatieve effecten van mijnbouw beperken en zo nodig compenseren.

Both ENDS heeft samen met lokale organisaties, een drietal case-studies gedaan over de gevolgen van kolenwinning op mens en milieu in de omgeving van de mijnen. De casestudies zijn gedaan in drie landen: Colombia, Zuid-Afrika en Indonesië, de belangrijkste landen voor de Nederlandse kolenimport. De case studies zijn op deze pagina onder 'Publicaties' te downloaden.

De inzet van Both ENDS is om er, samen met onze zuidelijke partners, aan bij te dragen dat deze dialoog leidt tot daadwerkelijke verbeteringen op de grond.

PROJECT PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


EXTRA


 • Both ENDS heeft op 25 maart 2010 een Expert Meeting voor belanghebbenden en een Politiek Café voor geïnteresseerden georganiseerd over dit project.
 • Op 29 juni en 1 en 8 juli 2010 zond het actualiteitenprogramma Netwerk drie afleveringen uit omtrent de Nederlandse import van 'bloedkolen'.

            uitzending 29 juni 2010

            uitzending 1 juli 2010

            uitzending 8 juli 2010

 • Op 10 juli verscheen in de Volkskrant een artikel over dit onderwerp.
 • Op 29 juni 2010 zijn er in het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer veel vragen gesteld over de verantwoordelijkheid van Nederlandse energiemaatschappijen voor misstanden in de kolenmijnbouw. Bovendien werd door verschillende kamerleden aangedrongen op transparantie ten aanzien van de herkomst van de kolen. 
 • Both ENDS is door de Nederlandse brancheorganisatie van energiemaatschappijen, EnergieNed, gevraagd deel te nemen aan een dialoog over de import van kolen. Lees het eindverslag van de eerste fase. Both ENDS schreef ook een briefing paper.
 • Op 18 november 2010 organiseert de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in de Tweede Kamer een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting krijgen verschillende partijen, waaronder Both ENDS, de mogelijkheid om hun visie over dit onderwerp uiteen te zetten. De hoorzitting is vrij toegankelijk voor publiek.

 


Nl
En

schrijf u in
 • Small_Grants.png
 • _ParisProof_new.png
 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
 • 160916_palmolieknop.png
 • banner_jwhi2.png
 • banner_richforests.png
 • schrijf u in