Both ENDS


Afrikaanse kleine boeren

foto_epa_demonstratie.jpg

2007-2010

Wereldwijd woont driekwart van de mensen die hongerlijden in rurale gebieden, de meerderheid bestaat uit kleine boeren. Nationale en internationale landbouw- en handelsverdragen zijn nadelig voor deze boeren en drukken hen in de marge. De situatie is met name schrijnend in Afrika, waar een bijzonder groot gedeelte van de bevolking op het platteland leeft en de hongersnood alsmaar stijgt.

De liberalisering van de wereldhandel, die ondersteund wordt door de WTO, het IMF en de Wereldbank, draagt niet bij aan de economische ontwikkeling van deze kleine boeren. Zij hebben maar een klein aandeel in de export en worden het zwaarst getroffen door de import van goedkope landbouwproducten.

Het project 'Spotlight on the Marginalised' heeft als doel om de Europese lidstaten bewust te maken van de gevolgen van Europese handelsverdragen op het leven van kleine boeren. In verschillende Europese onderhandelingen laat Both ENDS door middel van 'Spotlight on the Marginalised' de stem van kleine gemarginaliseerde boeren horen.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Twee lopende onderhandelingsprocessen hebben mogelijk een grote invloed op de handel in landbouwproducten tussen de EU en Afrika. De uitkomsten zijn mede van groot belang voor kleine boeren.

Tussen de EU en zes landengroepen uit Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACP-landen) lopen momenteel onderhandelingen over Economic Partnership Agreements (EPA's). Daarnaast worden er vanuit de WTO onderhandelingen gevoerd over landbouwbeleid, maar hier is het einde nog niet van in zicht.

Ondanks dat deze onderhandelingensprocessen enorme gevolgen kunnen hebben voor de kleine boeren, hebben zij nauwelijks een stem in het geheel. Er bestaat momenteel een sterke beweging tegen de EPA-onderhandelingen. De kleine boeren hebben zich georganiseerd in regionale ACP-netwerken en zijn actief in het creëren van nieuwe platforms.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS wil de krachten bundelen om hulp te bieden op een aantal terreinen. Er worden bijvoorbeeld studies gemaakt naar de gevolgen van EPA's en het beleid van het IMF en de Wereldbank op kleinschalige boeren. Fact Finding Missions (FFM's) in Zambia, Ghana en Uganda moeten een beter beeld geven van de gevolgen van deze handelsverdragen op kleine boeren.

Ook wordt er kennis uitgewisseld op conferenties en bijeenkomsten om een gezamenlijke politieke strategie te ontwikkelen.

Tot slot gaat Both ENDS fototentoonstellingen en evenementen organiseren om de gevolgen van de huidige handelspolitiek zichtbaar te maken. Los van haar taak in Nederland, speelt Both ENDS een belangrijke rol in de internationale informatievoorziening over WTO- en EPA- onderhandelingen en activiteiten in de EU.

FINANCIËLE PARTNERS


Dit project is mede gefinancierd door de Europese Unie.

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


EXTRA


In het kader van dit project zijn onderzoeken uitgevoerd in Ghana, Uganda and Zambia. Deze onderzoeken zijn georganiseerd door lokale netwerkorganisaties en het 'Food First Information Action Network' (FIAN). Klik hieronder om de onderzoeksrapporten te downloaden:
Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in