Both ENDS


Fair, Green and Global Alliance

6322857736_7a3967a35b_b_copy.gif

De Fair Green and Global (FGG) Alliantie bestaat uit zes maatschappelijke organisaties: Both ENDS, Milieudefensie, ActionAid Nederland, Schone Kleren Campagne, SOMO en TNI.

 

Samen met maatschappelijke organisaties van over de hele wereld werkt de FGG Alliantie aan sociaal rechtvaardige, inclusieve en ecologisch duurzame samenlevingen.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Partnerorganisaties van de FGG Alliantie en gemeenschappen van over de hele wereld ervaren dagelijks hoe bepaald beleid en praktijk mensenrechtenschendingen en milieuschade veroorzaken. Om deze problemen aan te pakken en alternatieven aan te dragen die juist de rechten en het levensonderhoud van mensen en het milieu beschermen, richten we ons op drie werkvelden:

 

1: Beter gedrag van bedrijven

Door de globalisering hebben multinationals meer macht en rechten gekregen, maar zij nemen niet altijd meer verantwoordelijkheid. Om deze kloof te dichten, zijn aan de ene kant regels, voorschriften en handhaving hiervan nodig, en verbeteringen in bestuur, modellen en praktijken van bedrijven aan de andere kant.

 

2. Verbeterde handel en investeringen
De huidige wereldwijde handels- en investeringsregels hebben de rechten van bedrijven uitgebreid, terwijl de ruimte voor overheden om beleid te maken kleiner wordt. Deze onbalans moet dringend worden hersteld, zodat regeringen weer milieu- en sociale doelstellingen kunnen vervullen, inclusief gendergelijkheid en mensenrechten.

 

3: Verbeterde financiële en belastingsystemen
Het huidige globale financiële systeem creëert ongelijkheid en onrechtvaardigheid in samenlevingen, vooral in lage en lage-middeninkomenslanden. De FGG Alliance wil bijdragen aan beleidscoherentie voor ontwikkeling door ervoor te zorgen dat financiële regelgeving, belastingsystemen, en de werking van publieke internationale financiële instellingen zijn gericht op duurzame en inclusieve ontwikkeling en gelijkheid, zowel nationaal als internationaal.

 

De leden en partnerorganisaties van de FGG Alliantie werken aan een eerlijke en duurzame wereld door middel van wederzijdse capaciteitsversterking enerzijds en beleidsbeïnvloeding anderzijds.

 

ROL BOTH ENDS


Both ENDS heeft een ruime ervaring in het verduurzamen van geldstromen. Both ENDS is al jaren bezig met het monitoren, analyseren en lobbyen voor financieel, handels- en investeringsbeleid dat rekening houdt met mens en natuur in ontwikkelingslanden. Zo volgt Both ENDS al geruime tijd het beleid van de Wereldbank, van Exportkredietverzekeraars, en ontwikkelingsbanken als de Europese Investerings Bank en de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO. Ook houden we ons bezig met bilaterale en multilaterale handels- en investeringsakkoorden.

 

Both ENDS werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden op het gebied van beleidsbeïnvloeding, zowel bij hun lokale overheid als op internationaal niveau. Daarnaast ondersteunt Both ENDS bestaande en opkomende netwerken van organisaties die zich inzetten voor duurzame ontwikkelingsmodellen.

 

Both ENDS is de penvoerder van de FGG Alliantie.

FINANCIËLE PARTNERS


Ministerie van Buitenlandse Zaken

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Lieke Ruijmschoot
Programmacoördinator voor de FGG Alliantie

 

Karine Godthelp 

Programmacoördinator voor de FGG Alliantie

 

Roos Nijpels 

Projectleider FGG bij Both ENDS 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in