Both ENDS


De Kracht van Tegenmacht

Tegenmacht: een beweging die tegen de dominante stroming ingaat. Daar waar iedereen elkaars visie bevestigt en niemand meer ziet wat er misgaat, ontstaat de tegenmacht. Maatschappelijke organisaties, politieke partijen, groepen inwoners of activistische individuen proberen het tij te keren door bijvoorbeeld lobby, onderzoek, campagnes of het mobiliseren van de massa. De tegenmacht gaat tegen de stroom in, maar zoekt ook naar het eerlijke, duurzame alternatief dat mensenrechten niet schendt, maar respecteert. 

 

Tegenmacht is daarmee divers, maar heeft één ding gemeen: in veel landen staat ze onder druk. Om gevestigde belangen te verdedigen, wordt tegenmacht tegengewerkt, geïntimideerd, de mond gesnoerd, gecriminaliseerd en soms zelfs vermoord.

 

Enkele bekende voorbeelden: het verbieden van buitenlandse financiering van NGO’s in Rusland, het steeds verder inperken van de journalistieke vrijheid - zelfs in zogeheten democratische landen als Turkije - en als recent dieptepunt de moord op mensenrechtenactiviste Berta Cáceres in Honduras.

 

Maar ook daar waar tegenmacht minder openlijk wordt teruggedrongen wordt het steeds moeilijker om een duidelijk tegengeluid te laten horen. Overheden, fondsen en donoren die van oudsher dit soort activiteiten financierden, trekken zich steeds vaker terug, waardoor er steeds minder middelen beschikbaar zijn voor het vormen van tegenmacht. 

 

 

In een vijf weken durend online debat nemen Both ENDS, Vice Versa ActionAid en Partos deze tegenmacht onder de loep. Waar bestaat deze uit? Wat is er nog van over? Waar zitten de mooie voorbeelden? Hoe zorgen we ervoor dat tegenmacht weer slagkracht krijgt? 

 

Het online debat heet ‘De Kracht van Tegenmacht’, duurt tot de derde week van oktober en wordt in november afgesloten met de ‘Nacht van Tegenmacht’.

 

Both ENDS is medeorganisator en doet mee in het debat op ViceVersa.nl. Op onze eigen website geven collega's antwoord op de vraag 'Wat versta jij onder tegenmacht?' Tegelijkertijd zetten we van half september tot en met half november onze partnerorganisaties, die zelf een onderdeel zijn van wereldwijde tegenmacht, op deze pagina in het zonnetje.

 

Sustainability School in Oeganda leidt tegenmacht op

161010_Sustainability_school_Uganda   In 2010 richtte Both ENDS' partnerorganisatie NAPE uit Oeganda de Sustainability School op, de Duurzaamheidsschool. Met deze online lesmethode leren deelnemers hoe ze deel kunnen nemen aan sociale, economische en politieke veranderingsprocessen. De onderwerpen die aan bod komen hebben allemaal te maken met het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De doelgroep van de Sustainability School zijn lokale activisten, die vervolgens hun gemeenschappen kunnen voorlichten en mobiliseren. En met succes, zo blijkt uit onze publicatie Sustainability schools in Uganda.

 

Visies uit het zuiden op de krimpende civic space

tegenmacht_web  

Drie leden van de Tegenmacht in het Zuiden geven hun visie op de steeds kleiner wordende bewegingsruimte voor het maatschappelijk middenveld. Volgens Astrid Puentes, Godwin Uyi Ojo and Mónica Lopez Baltodano speelt burgeractivisme een belangrijke rol in het creëren van een eerlijke, inclusieve en duurzame samenleving, en is er een structurele en proactieve aanpak nodig om deze civil society die rol te laten behouden. 

 

Lees dit Engelstalige artikel op de Tegenmacht-pagina van Vice Versa.

 

Vrouwen in Zuid-Afrika bundelen hun krachten tegen een kolenmijn

   

Vroeger hadden de inwoners van de township Masakhane in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga toegang tot land en water. De komst van een kolenmijn en kolencentrale veranderde dit. Vooral vrouwen zijn hiervan de dupe: zij hebben nu geen land meer om voedsel voor hun gezinnen te verbouwen, en moeten ver lopen om aan schoon drinkwater te komen.


Maar deze vrouwen zijn sterk en hebben hun krachten gebundeld in de organisatie Women Affected by Mining United in Action. Met steun van Both ENDS en Action Aid hebben zij geleerd voor hun rechten op te komen en hun stem te laten horen.


Sabina Voogd van Both ENDS bezocht Masakhane eerder dit jaar en is onder de indruk: "Uiteindelijk moet de tegenmacht van dit soort groepen komen!"

 

De Riverkeeper: beschermer van de rivier in Bangladesh

160916_Riverkeeper   Sharif Jamil is de riverkeeper: de bewaker van de rivier. In 2009 begon hij als eerste riverkeeper van Bangladesh met het beschermen van de zwaar vervuilde Buriganga rivier. Mensen zoals Sharif zijn een belangrijke tegenmacht. Waar niemand anders het doet, wijzen zij de overheid en het bedrijfsleven op hun verantwoordelijkheden, dragen oplossingen aan en helpen door hun nauwe band met lokale gemeenschappen mee aan het creëren van draagvlak voor deze oplossingen.

 

Anuar Romero: groene leider uit Honduras

   Anuar Romero uit Honduras is gepassioneerd milieubeschermer. In 2010, toen hij net was afgestudeerd op het gebied van Bosbouw, heeft hij met een beurs van het Joke Waller-Hunter Initiative onder andere trainingen over Analog Forestry gevolgd en een project bezocht op Cuba. Anuar: "De ervaringen van Cubaanse boeren met Analog Forestry kunnen boeren hier in Honduras ook gebruiken. Ik werk nu met nog meer plezier en enthousiasme met de gemeenschappen in mijn land." Wat Both ENDS betreft zijn jonge leiders zoals Anuar de tegenmacht van de toekomst!

 

Visionairs uit het mondiale Zuiden

Gezocht: moedige mensen. Tegenmacht

 

Uit de 'oude doos' van het jaar 2012 komt het boekje 'Denkend aan duurzaamheid: Zeven visies op groene en eerlijke economieën vanuit het Zuiden', dat Both ENDS samen met Cordaid uitbracht. Nog altijd even inspirerend en actueel, en...vol mooie voorbeelden van positieve tegenmacht!

 

Lees bijvoorbeeld het verhaal van de Keniaanse Janet Awimbo

en haar droom van het herstel van het aloude Afrikaanse 'palaver', het overlegmodel onder de baobab. Maar nu wél met deelname van vrouwen en jongeren!

 

Both ENDS en Cordaid brachten in 2012 de visies en inzichten van zeven visionairs uit ontwikkelingslanden in beeld. Voor wie alle verhalen wil lezen is de bundel 'Denkend aan duurzaamheid', te downloaden in het NederlandsEngels en Spaans.

 

Vrouwen claimen zeggenschap over hun Tana Delta 

Vrouwen: Tegenmacht in Tana Delta   Vaak worden vrouwen het hardst getroffen als overheden gebieden aanwijzen voor ontwikkeling, zoals mijnbouw of grootschalige landbouw. Vrouwen zijn over het algemeen verantwoordelijk voor de voedselvoorziening van hun gezin. Daarvoor zijn zij afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen als water en land. Tegelijkertijd hebben vrouwen nauwelijks iets te zeggen in besluitvormingsprocedures. Door de positie van vrouwen in de Keniaanse Tana Delta te versterken heeft Both ENDS’ partnerorganisatie Nature Kenya een succesvolle tegenmacht gecreëerd om nationale beleidsmakers te overtuigen van de noodzaak om vrouwen te betrekken in de besluitvorming rond water en land. En met succes! 

 

Power of the People: het best bewaarde geheim voor verandering zijn wijzelf

tegenmacht_web  

Wat is de kracht van Tegenmacht? In een eerste verkennende artikel op Vice Versa zijn diverse kenners van Tegenmacht aan het woord. Daaronder ook Both ENDS' directeur Danielle Hirsch:

 

"Tegenmacht is tegen de dominante stroming ingaan. Mensen bevestigen elkaars visie en zien niet meer wat er mis gaat. Je hebt dus personen van buiten de stroming nodig die andere ideeën aandragen. Via bijvoorbeeld lobby, onderzoek of campagnes, of door een massa te mobiliseren, maar ook door alternatieven te laten zien."

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • kleur-tegenm-100px_MR_PB.png
  • banner_climate_fund.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • banner_harbour_expansion.png
  • banner_barro_dam.png
  • schrijf u in